De regels die bij de politie gelden voor het aannemen van geschenken en het ingaan op uitnodigingen, zijn niet bij alle agenten bekend en niet voor alle medewerkers helder. 

Dit concludeert de Auditdienst Rijk in een rapport dat minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) woensdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Aanleiding voor het onderzoek waren Zembla-uitzendingen in 2014 en 2015 waaruit bleek dat er ''ongewenste contacten'' hadden plaatsgevonden tussen ICT-leverancier Ordina en ambtenaren van onder meer de Nationale Politie. Zembla repte over een sfeer van ''smeren en fêteren'' om het gunnen van aanbestedingen te beïnvloeden.

Het rapport beveelt onder meer aan dat binnen het politieapparaat meer over dilemma's inzake integriteit wordt gesproken. Ook moet integriteit op een betere manier aan de orde komen in functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Ziekteverzuim

Van der Steur ging ook in op de stijging van het ziekteverzuim bij de politie. Dat noemt hij een tegenvaller. De minister zegt dat hij en de korpsleiding er alles aan zullen doen om het tij te keren.

In 2015 meldde 6,8 procent van de politiemedewerkers zich ziek. Een jaar eerder was dat nog 6,1 procent. De stijging komt vrijwel geheel voor rekening van politiemensen die zich voor langere tijd ziek meldden. Een deel van het verzuim heeft te maken met stress door de reorganisatie bij de Nationale Politie.

Volgens Van der Steur is er al een verbetertraject ingezet. Dat steunt vooral op leidinggevenden. Zij gaan meer doen om verzuim te voorkomen en om zieken terug naar het werk te begeleiden.