Ruim een derde van de gemeenten heeft nog geen plan om extra woonruimte voor asielzoekers met een verblijfsvergunning te realiseren.

Volgens afspraken met het Rijk moeten zij dit voor 1 juli geregeld hebben, maar 37 procent van de gemeenten heeft hier nog niets aangedaan, blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws.

Het kabinet bereikte in november vorig jaar samen met gemeenten een akkoord om woonruimte te creëren voor 14.000 vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het gaat om 3.500 (prefab-) woningen of omgebouwde kantoorruimtes waar per voorziening vier asielzoekers met een verblijfsstatus terecht kunnen.

Volgens premier Mark Rutte is dit nodig om de problemen met de opvang van asielzoekers het hoofd te bieden. Een gemeente krijgt 6.250 euro per gevestigde statushouder. Voorwaarde is dat er minstens vier mensen in een woning gaan samenwonen.

Video: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds

Boete

Als te weinig woningen voor asielzoekers met een verblijfstatus gecreëerd worden, is er niet genoeg doorstroming vanuit de asielzoekerscentra. Hierdoor worden er bedden bezet gehouden die voor nieuwe asielzoekers bestemd zijn. Als gevolg daarvan belanden de nieuwe asielzoekers is de 72-uurscrisisopvang.

Gemeenten die zich niet aan de huisvestingsplannen houden, kunnen een boete verwachten.