Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) moet met een extra rapportage komen over het aantal te realiseren banen voor arbeidsgehandicapten binnen de overheidssector.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het woensdag eens met deze oproep van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten aan Klijnsma.

Naast de ChristenUnie willen ook de PvdA, SP, het CDA, D66 en GroenLinks dat Klijnsma half mei aan de Tweede Kamer rapporteert over de voortgang van de extra arbeidsplaatsen binnen de overheid voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Nu staat die evaluatie gepland in juli, maar omdat de Kamer dan zomerreces heeft, kan er pas in september voor het eerst over de cijfers worden gedebatteerd. 

Extra banen

Volgens de Participatiewet moeten zowel publieke als private partijen voor 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn om zelf het wettelijk minimumloon te verdienen. 

De publieke sector neemt 25.000 banen voor zijn rekening, het bedrijfsleven moet voor de resterende honderdduizend arbeidsplaatsen zorgen. Juist de publieke sector loopt tot ergernis van veel partijen in de Kamer achter op schema.

Naast Klijnsma zijn ook de ministers Stef Blok (Wonen) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Zij moeten in dit geval de extra banen bij de overheden creëren.

Klijnsma heeft er bij Blok en Plasterk op aangedrongen dat er bij overheden meer arbeidsgehandicapten in dienst worden genomen.