Opnieuw sluit het ministerie van Veiligheid en Justitie gevangenissen. Volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) is de sluiting onvermijdelijk.

Uit de prognoses van het ministerie blijkt dat de komende vijf jaren minder capaciteit nodig is.

Dat komt onder meer door de daling van de geregistreerde criminaliteit en het feit dat rechters minder lange straffen opleggen. Op dit moment staat al een derde van de cellen leeg.

Bij ongewijzigd beleid zullen in 2021 circa 3000 plaatsen in het gevangeniswezen en de vreemdelingenbewaring onbezet zijn en bijna driehonderd in de jeugdinrichtingen.

Plan

Staatssecretaris Dijkhoff heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gevraagd met een plan te komen. Dat moet voor de zomer klaar zijn. Dan zal duidelijk worden hoeveel gevangenissen de deuren moeten sluiten. Personeel van gevangenissen en vakbonden zijn inmiddels door het ministerie op de hoogte gesteld.

Het ministerie heeft een deel van de capaciteit kunnen behouden door het plaatsen van gedetineerden uit Noorwegen en België. Ook zijn er afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

De afgelopen jaren is vele tientallen miljoenen euro's op het gevangeniswezen bezuinigd en zijn honderden banen verloren gegaan. Dat bracht veel onrust teweeg onder het personeel.

Onaanvaardbaar

Vakbond FNV noemt de nieuwe sluitingen "onaanvaardbaar". De vakbeweging wijst erop dat toenmalig staatssecretaris Fred Teeven in 2013 beloofde dat er niet meer gevangenissen hun deuren hoefden te sluiten.

"Deze politieke belofte wordt vandaag doorbroken door alsnog nieuwe sluitingen aan te kondigen, waardoor ongeveer 1.900 arbeidsplaatsen verdwijnen", aldus FNV.