Nog voor de zomer wordt weer volledig gecontroleerd of de declaraties en zorgovereenkomsten rondom het persoonsgebonden budget (pgb) deugen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) schrijft dat aan de Tweede Kamer.

Van Rijn wil een deel van de noodmaatregelen intrekken die nodig waren om de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) goed te laten verlopen. 

De bewindsman zet die stap omdat het beeld bij de uitbetaling van het zorggeld waarmee chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg kunnen inkopen volgens hem stabiel blijft.

Nadat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) begin 2015 verantwoordelijk werd voor de uitbetaling van pgb’s, regende het klachten van mensen die hun geld niet of te laat kregen. Om de betalingen niet verder te vertragen werd daarom minder streng gecontroleerd.

Van Rijn meldt donderdag dat, net als eerder, 95 procent van de juist ingevulde declaraties binnen 10 dagen wordt uitbetaald. De overige 5 procent wordt ook uitbetaald, maar later.

Waarschuwingsregister

Verder zijn in januari en februari respectievelijk 79.795 en 77.216 maandloners betaald. En op in totaal ruim 464.000 betalingen werden in december, januari en februari achtereenvolgens 128, 33 en 32 spoedbetalingen gedaan.

Inmiddels wordt gewerkt aan een zogeheten waarschuwingsregister waarin onder meer zorgverzekeraars en gemeenten informatie kunnen uitwisselen over bewezen gevallen van fraude met zorggeld. Het register moet in 2017 operationeel zijn, aldus Van Rijn.

De komende tijd wordt extra gelet op gemeenten die inwoners met een pgb opnieuw moeten beoordelen. Eind 2015 kregen ze hier al langer de tijd voor, maar verantwoordelijk ketenregisseur Maarten Ruys vindt dat er tot nu toe opvallend weinig nieuwe pgb-toekenningen binnenkwamen. Begin april wordt besloten of hier extra maatregelen voor nodig zijn.