Vijf grote lerarenorganisaties hebben hun steun aan de onderwijshervormingsplannen van staatssecretaris Sander Dekker ingetrokken. Zij willen eerst overleggen met hun achterban of er wel steun is voor de plannen.

De lerarenorganisaties, die zich hebben verenigd in de Onderwijscoöperatie, gaan hiermee volgens NRC in tegen een eerdere uitspraak van hun voorzitter Joost Kentson. Deze had zijn steun betuigd aan de nieuwe plannen van Dekker.

De Onderwijscoöperatie gaat de staatssecretaris melden dat er eerst overleg gaat plaatsvinden met de leraren zelf of er wel draagvlak is voor zijn plannen, die hij heeft geformuleerd in het rapport Onderwijs 2032Dit eerder dit jaar verschenen rapport moet het startpunt vormen van een nieuwe hervorming van het onderwijs, die het stelsel klaar moet maken voor de toekomst.

Hierbij wordt onder andere gekeken naar moderne digitale lesmethoden, maar ook naar andere vaardigheden die in de toekomst nodig zijn om kinderen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. 

Dekker heeft al een ontwerpcommissie in het leven geroepen om de plannen vorm te geven, maar de bonden noemen dit voorbarig.

Een woordvoerder van Dekker laat aan NU.nl weten dat er inmiddels een brief is gestuurd naar de Onderwijscoöperatie met de vraag hoe zij betrokken willen zijn bij de uitwerking van Onderwijs 2032.

Voorwaarde

De Tweede Kamer gaf Dekker vorige week toestemming om zijn plannen verder te gaan ontwikkelen, op voorwaarde dat de docenten zelf genoeg inspraak kregen over de plannen.

Kritische Kamerleden verwezen naar de adviezen van de commissie Dijsselbloem, die in 2008 na een parlementaire enquête concludeerde dat bewindslieden op Onderwijs bij eerdere hervormingen teveel tunnelvisie hadden gehad.

De politiek riep volgens de commissie allerlei vernieuwingen in het leven die geen draagvlak hadden bij de docenten, leerlingen of ouders.

Diverse partijen, zoals SP, PVV, D66 en CDA, uitten vorige week kritiek op de aanpak van Dekker en de inhoud van het plan. Volgens het rapport moet het onderwijs meer "vakoverstijgend denken" en de leerlingen meer "als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit en levensstijl".

Heropening

In ieder geval CDA, SP, D66, PVV en ChristenUnie willen naar aanleiding van het intrekken van de steun door de Onderwijscoöperatie een heropening van het debat in de Tweede Kamer.

"Hoewel hij het zelf niet wist, heeft Dekker de Kamer volstrekt verkeerd geïnformeerd", stelt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. "Vorige week beweerde hij nog dat leraren Onderwijs2032 steunden. Dat blijkt dus niet waar te zijn. Het zou hem sieren als hij dat zou toegeven."

De PvdA vindt dat Dekker met de leraren in gesprek moet. "Dergelijke veranderingen kunnen we alleen samen met leraren doorvoeren", aldus PvdA-Kamerlid Loes Ypma. "De staatssecretaris moet daarover in gesprek, leerkrachten serieus nemen en met een een gedragen voorstel komen."

Volgens PVV-Kamerlid Harm Beertema is Onderwijs 2032 een wens van "bestuurders en de vele pedagogen en didactici" en zeker niet van het onderwijsveld zelf. Hij roept dan ook op om helemaal met de plannen te stoppen. "Het onderwijs zelf wil rust". 

De ChristenUnie wil een heropening van het debat nadat Dekker in een brief heeft uitgelegd hoe hij het onderwijsveld bij de vernieuwingen wil betrekken. Deze brief had Dekker al toegezegd bij het debat van vorige week.

Neerlandici

Het is niet de eerste kritiek vanuit het veld op de plannen van Dekker. Dertig neerlandici stuurden dinsdag al een brandbrief aan de staatssecretaris dat zijn plan op geen enkele manier inspeelt op de laatste innovaties in het schrijfonderwijs.

Zij verwijten de opstellers van het rapport op geen enkele manier kennis te hebben genomen van wat zich op de werkvloer afspeelt. Nederlanders konden voor het rapport onder meer ideeën en suggesties aandragen via sociale media.