Verkrachting, een ongewenste tik op het achterwerk in het café of seksueel getinte opmerkingen op het werk zijn niet alleen problemen van vrouwen. Ook mannen moeten daar duidelijk stelling tegen nemen, vindt minister Jet Bussemaker.

"Niet alleen vrouwen moeten een grens stellen, ook mannen moeten de norm bepalen en duidelijk en hardop geweld en seksueel geweld tegen vrouwen verwerpen", zegt Bussemaker zondag tegen NU.nl.

Zij zal maandag namens de Europese Unie voor de Verenigde Naties in New York een oproep doen om de bestrijding van geweld tegen vrouwen wereldwijd hoog op de agenda te zetten. Bussemaker wil de focus van het probleem verplaatsen naar de mannen, ook in Nederland.

"Mannen hebben een belangrijke rol om andere mannen aan te spreken als iets niet door de beugel kan", aldus Bussemaker. "Anders is alleen de vrouw het slachtoffer en de man alleen de dader. Vrouwen krijgen dan het gevoel niet gehoord te worden."

Keulen

Verkrachtingen en geweld tegen vrouwen zijn problemen die volgens de minister opnieuw onder de aandacht zijn gekomen door de aanrandingen in Keulen. Slachtoffers en getuigen verklaarden eerder dat de daders uit Noord-Afrika komen of van Arabische komaf zijn.

Vorige week sprak Bussemaker met onder ander andere het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk Nederland over geweld tegen vrouwen en de veiligheid van gevluchte vrouwen in de asielopvang. Volgens Bussemaker moeten we erkennen dat de combinatie van de Arabische cultuur en de islam vrouwen een andere positie toekent dan wij in het Westen doen. "Dat moeten we durven benoemen", aldus Bussemaker. 

"Maar dit is een wereldwijd probleem dat in alle culturen en in alle lagen van de bevolking voorkomt, ook in Nederland."

Huwelijk

Volgens het Europees Agentschap voor Grondrechten (FRA) zegt 45 procent van de Nederlandse vrouwen sinds hun 15e jaar ooit een vorm van fysiek (slaan, schoppen of wurgen) of seksueel geweld (onder andere verkrachting) ervaren te hebben. Het gemiddelde onder de 28 EU-lidstaten ligt op 33 procent, blijkt uit het onderzoek uit 2014.

Bussemaker: "We moeten niet denken dat onze Westerse cultuur het wel allemaal goed voor elkaar heeft. Tot 1991 was verkrachting binnen het huwelijk toegestaan en het is echt niet lang geleden dat je als vrouw werd ontslagen als je ging trouwen."

Ook over het eigen seksueel moraal moet het Westen zich de spiegel voor blijven houden. "Kijk bijvoorbeeld naar het seksueel misbruik in de katholieke kerk en natuurlijk onze eigen verkrachtingscijfers. Dat mogen we niet uit het oog verliezen", aldus Bussemaker. 

Minirokjes

Mannen hebben, wat de minister betreft, een cruciale rol in de bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Ze juicht de actie van de jongerenbewegingen van PvdA, SP, D66 en GroenLinks, waar mannen in minirokjes protesteerden na de aanrandingen in Keulen, toe. "Dat is een goed voorbeeld van jonge mannen die hun solidariteit uitspreken, maar ik zie dat nog te weinig."

Ook vindt ze het goed dat er discussie is over de omstreden reclamecampagne van Suitsupply. Criticasters noemen de posters, waarop ontblote vrouwen door mannen gebruikt worden als glijbaan of luchtkussen, seksistisch.

Ze wil geen inhoudelijk oordeel over de campagne vellen, maar vindt het "niet normaal dat vrouwen als object worden gezien". Bussemaker: "Emancipatie vraagt om onderhoud. We hebben enorme stappen gemaakt de afgelopen vijftig jaar, maar we mogen niet in slaap sukkelen."