Er hoeven landelijk geen extra stembureaus te komen voor het Oekraïne-referendum op 6 april. Dat is de uitkomst van het kort geding dat Stichting Forum voor Democratie tegen minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken had aangespannen.

Forum voor Democratie meende dat relatief veel gemeenten te weinig stembureaus openden. Daardoor werden volgens Forum vooral ouderen en gehandicapten benadeeld.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet vastgesteld kan worden dat de gemeenten in het algemeen tekortschieten in hun taak.

Forum wilde dat Plasterk maatregelen trof en gemeenten ertoe zou aanzetten om in ieder geval evenveel stembureaus in te stellen als bij de verkiezingen voor de provinciale staten in 2015. De rechter oordeelt dat niet wettelijk is voorgeschreven hoeveel stembureaus er moeten worden geopend.

Onjuist

"De individuele gemeenten moeten hiervoor hun eigen afweging maken met inachtneming van de lokale situatie. Als het Forum voor Democratie van mening is dat deze afweging onjuist is, moet zij zich tot het college van burgemeester en wethouders van die gemeenten richten", aldus de rechter. In een vergelijkbare rechtszaak tegen de gemeente Oldenzaal wees de rechter de eis van GeenPeil om meer stembureaus te openen ook af.

De Staat hoeft gemeenten ook geen extra geld te geven. De rechter wees dat verzoek af. "Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn hierover al afdoende afspraken gemaakt." De rechter vindt ook dat niet kan worden gezegd dat de minister niets heeft gedaan ter bevordering van een goede voorbereiding en goed verloop van het referendum.

Zorgwekkend

"Er werd een beetje gedaan alsof dit niet goed georganiseerd wordt, maar dat is niet het geval. Dat is nu bevestigd", aldus Plasterk in een reactie op de uitspraak. "Gemeentes hebben een budget gekregen om het referendum te organiseren en dat doen ze gewoon." 

Dat er iets minder stembureaus komen, is volgens Plasterk niet zorgwekkend. "Het aantal fluctueert procentueel bij iedere verkiezing een beetje. Het scheelt misschien 10 procent met de vorige keer en dat is binnen de acceptabele bandbreedte."

Eerder wees de rechter in Zwolle een oproep van GeenPeil voor meer stembureaus in de gemeente Oldenzaal al af.

Stemmen

Ondanks dat het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne pas over een maand is, hebben ongeveer 5000 mensen nu al gestemd. Het gaat om Nederlanders in het buitenland. Zij kunnen per post hun stem uitbrengen.

16.169 Nederlanders hebben zich aangemeld om hun stem uit te brengen voor het referendum. Ze krijgen een brief met stemkaart en een oranje envelop. Daarmee kunnen ze hun stem naar een van de zogeheten briefstembureaus sturen. Die zitten op zeventien ambassades, waaronder die in Washington, Paramaribo, Ankara, Tel Aviv en Tokio, en bij de gemeente Den Haag.

Het stembureau in Den Haag heeft inmiddels bijna 5000 briefstemmen binnen. Hoeveel stemmen de ambassades hebben ontvangen, is nog niet bekend. De stemmen worden, net als in Nederland, geteld op de dag van het referendum, 6 april.

Het aantal aanmeldingen is aanzienlijk lager dan bij Tweede Kamerverkiezingen. In 2012 registreerden ruim 48.000 Nederlanders in het buitenland zich. Twee jaar eerder meldden ruim 46.000 Nederlanders zich aan.