Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) gaat er alsnog voor zorgen dat er een einde komt aan de Zondagswet.

Een meerderheid van de Kamer had Plasterk daar in 2012 al eerder toe opgeroepen, maar de minister weigerde de motie van D66 en VVD uit te voeren.

De wet verbiedt het om zondags en op christelijke feestdagen voor 13.00 uur "openbare vermakelijkheden" te houden. Ook mogen er geen evenementen in de buurt van kerken worden gehouden. Voor het organiseren van bijvoorbeeld een braderie op de zondag, moet eerst een ontheffing worden aangevraagd.

Plasterk deed na het indienen van de motie twee jaar onderzoek naar het functioneren van de wet om in oktober vorig jaar te concluderen dat de Zondagswet in de praktijk weinig wordt toegepast. 

Afgelopen zondag kondigde D66 aan dan maar zelf met een initiatiefwetsvoorstel te komen dat een einde moet maken aan de wet uit 1953 die de verplichte zondagsrust moet garanderen.

Gemeenten

Na onderzoek en beraad wil de minister er nu dus toch van afstappen, zo bleek woensdag tijdens een debat in de Kamer. Plasterk laat het nu in de handen van de gemeenten om nader grenzen te stellen binnen de wettelijke kaders zoals die zijn vastgesteld in bijvoorbeeld de winkeltijdenwet of wet openbare manifestaties. 

Om de wet af te schaffen is eerst een nieuwe wet nodig. Daar gaat eerst een traject aan vooraf waarin allerlei organisaties, zoals kerken, een inbreng kunnen doen. Dat traject start volgende maand. Plasterk verwacht niet dat de nieuwe wet voor de zomer is afgeschaft. 

Wel wil hij "er de vaart in houden" om de motie, die drie jaar geleden werd ingediend, uit te voeren.