Het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zeeland en de oesterboeren openen de aanval op de ziekmakers van oesters. 

Er worden verschillende technieken ingezet om de kwalijke effecten van het oester-herpesvirus en de Japanse oesterboorder (een schelpje) tegen te gaan.

Dat staat in een plan van aanpak dat woensdag in Yerseke is gepresenteerd. De provincie Zeeland stelt 100.000 euro beschikbaar en het ministerie van Economische Zaken 150.000 euro. De overlast van het virus en de oesterboorder is zo groot dat in sommige percelen 90 procent van de oesters sterft. Het virus en de oesterboorder hebben geen direct effect op de volksgezondheid.

Oestervoorraad

De oesterboorder kan worden ontweken als oesters los van de grond worden gekweekt, bijvoorbeeld in mandjes, rekken of op tafels. "Andere oplossingen zijn het aanvullen van de teruglopende oestervoorraad in de Oosterschelde. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om handmatig oesters in de Oosterschelde te gaan rapen", staat in het plan.

Ook een verbod op het gebruik van afval dat overblijft na verwerking van de schelpdieren, zoals lege schelpen, pokken en zeewier op oesterpercelen, behoort tot de oplossingen. Voor de lange termijn wordt onder meer een kennis- en onderzoeksagenda opgesteld. Ook komt er een proef naar hoe oesterboorders efficiënt verwijderd kunnen worden.

De oesterkweek vormt een belangrijk onderdeel van de Zeeuwse schelpdierensector. Mosselen en oesters zijn één van de bekendste exportproducten van de provincie. Behoud van de oestersector is daarom van groot belang voor de werkgelegenheid en het imago van Zeeland.