Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is bereid de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor reïntegratie. 

Dat zegt Asscher in gesprek met NU.nl.

Vooral voor kleine werkgevers kunnen de kosten van een zieke werknemer hoog oplopen omdat zij het loon twee jaar lang moeten doorbetalen. In de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) is afgesproken dat werknemers bij ontslag na die periode ook recht hebben op een transitievergoeding (de oude ontslagvergoeding).

"Als een werkgever iemand voor twee jaar doorbetaalt bij ziekte en dan ook nog eens een transitievergoeding moet betalen, wordt dat als onbillijk ervaren", zegt Asscher

De bewindsman wil daarom in gesprek gaan met de betrokken partijen en is bereid werkgevers te belonen die hun best hebben gedaan bij de reïntegratie van werknemers.

Asscher: "Als een werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen om iemand toch weer aan het werk te krijgen, zou die de transitievergoeding niet hoeven te betalen. Of in ieder geval een veel lager bedrag."

Omzeilen

De loondoorbetalingsplicht van de werkgever houdt op na twee jaar ziekte. Werkgevers kiezen er in sommige gevallen voor om geen ontslag aan te vragen om zo de transitievergoeding te omzeilen. Zo ontstaat er een slapend dienstverband. De rechter keurde deze constructie goed, omdat een werkgever niet verplicht is een werkverband te verbreken.

Volgens Carola Schouten (ChristenUnie) is aanpassing inderdaad nodig. "Werkgevers worden door de stapeling van kosten bij ziekte steeds huiveriger personeel aan te nemen, zeker diegenen met een ziekteverleden. Terwijl het juist de bedoeling van de wet is om mensen sneller een vaste baan te geven."

Ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg is blij dat Asscher inziet dat de wet moet worden aangepast. "Het is goed dat de minister toegeeft dat dit onderdeel van de wet niet goed uitpakt", aldus de D66'er.

"Hopelijk gaat hij dat ook doen met andere onderdelen van de wet die in praktijk slecht werken."

Kritiek 

Er klonk afgelopen tijd al veel kritiek vanuit de Tweede Kamer op de Wwz. Ook specialisten en ervaringsdeskundigen uitten vorige week hun onvrede over de pas ingevoerde wet. 

De wet kwam met behulp van werknemers en werkgevers in 2013 tot stand in het sociaal akkoord. Het doel is om mensen eerder aan een vaste baan te helpen en de toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen. Er zijn echter steeds meer signalen dat de wet niet het bedoelde effect sorteert.

De regels lijken met name te strikt voor sectoren waar veel met seizoenswerkers wordt gewerkt, zoals de tuinbouw en de recreatiesector. Werkgevers zouden dan werknemers in vaste dienst moeten nemen terwijl die feitelijk maar een paar maanden per jaar voor een bedrijf actief zijn.

Kans

Maar Asscher wijst erop dat het ontslagrecht zeventig jaar onveranderd is gebleven en de Wwz pas acht maanden actief is. Volgens hem weet niemand wat de precieze effecten zullen zijn. Ook omdat nog veel oude cao's van kracht zijn.

"Als er verbeteringen mogelijk zijn waar iedereen het over eens is, wil ik die best doorvoeren. Maar geef de wet ook een kans. Er zijn mogelijkheden voor maatwerk." Als voorbeeld noemt Asscher een aantal pas afgesloten cao's waarin met uitzonderingsmogelijkheden rekening is gehouden met het belang van een bedrijf of sector.

Ontslagrecht

Begin deze maand uitte MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen in een interview met NRC Handelsblad flinke kritiek op het ontslagrecht, eveneens een onderdeel van de Wwz. "Die doet het tegenovergestelde van wat de bedoeling was."

Door de eerder genoemde mogelijke kosten zijn werkgevers volgens hem huiveriger geworden om mensen in vaste dienst te nemen. Vast wordt vaster en de flexibele contracten nemen toe.

"Van Straalen heeft aangegeven dat het beter kan. Dan lijkt het mij fair dat hij aangeeft hoe hij dat wil doen", zegt Asscher. De MKB-voorman heeft inmiddels laten weten om de tafel te willen zitten met de vakbonden om tot afspraken te komen.

Asscher maant hem en FNV-voorman Ton Heerts haast te maken met hun voorstellen die moeten leiden tot verbetering. "Ik heb tegen Heerts en Van Straalen gezegd dat ze tempo moeten maken. Zij moeten er voor de zomer uit zijn zodat ik er nog naar kan kijken en het met de Tweede Kamer kan bespreken", aldus Asscher.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met de minister over de Wwz.