Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft er voldoende vertrouwen in dat de Sociale Verzekeringsbank de juiste organisatie is om de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (pgb) te verzorgen.

"Er zijn signalen dat het de goede kant op gaat", zei Klijnsma dinsdag tijdens het debat over de aanhoudende problemen met de uitbetalingen van de pgb’s. 

Deze week schaarde ook de VVD zich bij het kamp van partijen in de Tweede Kamer die het kabinet oproepen om het uitbetalingsysteem op de schop te gooien. Onlangs concludeerde het Bureau ICT-toetsing, de ict-controlleur van de overheid, dat de computersystemen van de SVB tekortschieten. 

Een meerderheid in de Kamer wil nu dat er naar alternatieven wordt gezocht. Een optie die nadrukkelijk door de fracties wordt geopperd is om op zoek te gaan naar een andere uitvoerder dan de SVB, die is sinds 1 januari vorig jaar verantwoordelijk is voor de uitbetaling in het nieuwe pgb-stelsel. 

Klijnsma wil de SVB niet af vallen en benadrukt dat het steeds beter gaat met de uitbetalingen. Zo ontvangt de organisatie steeds minder telefoontjes en hoeft het team dat moet uitrukken om noodbetalingen te verrichten steeds minder in actie te komen. Ook wijst zij erop dat de SVB al jaren ervaring heeft met uitbetalingen, zoals de aow en kinderbijslag.

Van Rijn

Volgens de staatssecretaris zitten de problemen elders in de keten. Zonder dat in zoveel woorden te zeggen verwijst zij de kritiek op het haperende stelsel door naar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn.

Ook hij heeft er vertrouwen in dat de SVB de taak aankan. Wel wil hij op zoek naar alternatieven. 

SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat het kabinet met twee monden spreekt. Het bevreemdt haar dat Klijnsma zegt dat de SVB door kan, terwijl Van Rijn zegt op zoek te gaan naar alternatieven.

Klijnsma voegde daar later aan toe dat ook zij achter het voorstel staat om op zoek te gaan naar alternatieven.