Gemeenten zijn wettelijk niet verplicht om bij elke verkiezing eenzelfde aantal stembureaus te openen. De wet schrijft ook niet voor hoeveel dat er bij een verkiezing precies moeten zijn, betoogde landsadvocaat Jannetje Bootsma vrijdag bij de rechtbank in Den Haag.

Daar diende 's middags het kort geding dat Forum voor Democratie had aangespannen tegen minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Forum vindt dat de minister moet ingrijpen om in veel gemeenten meer stembureaus open te krijgen in verband met het Oekraïne-referendum op 6 april.

Vooral ouderen en gehandicapten zouden worden benadeeld nu er in bijna honderd gemeenten meer dan 10 procent van de stembureaus dichtblijven ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezing vorig jaar, stelt Forum op basis van onderzoek van de NOS. De landsadvocaat vindt dat niet kan worden nagegaan of dat onderzoek van de juiste getallen uitgaat.

Forum stelde dat de minister zelf in een interview de norm aangaf door te zeggen dat een paar procent meer of minder stembureaus niet erg is. ''Bovendien is de gedachte achter de kieswet dat iedereen gelijke mogelijkheden moet hebben om een stem uit te kunnen brengen'', aldus Forumadvocaat Jan van der Grinten.

Voldoende

De minister heeft volgens de landsadvocaat voldoende gedaan om het referendum over het zogeheten associatieverdrag met Oekraïne zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze week stuurde de minister de gemeenten nog een brief waarin hij de colleges wees op de zorgen die er in Nederland zijn over het aantal stembureaus. Verder wil hij het aan het lokaal bestuur overlaten hoeveel stembureaus er uiteindelijk nodig zijn.

De rechtbank doet uitspraak op vrijdag 11 maart