Een meerderheid in de Tweede Kamer roept staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken op om een verslag van Hans Spigt, aanjager van het banenplan in de Participatiewet, alsnog naar de Kamer te sturen.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"Alle informatie die relevant is voor het banenplan wil ik hebben. Dit specifieke onderwerp kwam ook vaak terug in het debat", zegt Linda Voortman, Kamerlid van GroenLinks. Ze heeft Klijnsma inmiddels opgeroepen het verslag op te sturen.

Ook de coalitiepartijen steunen het verzoek. PvdA'er John Kerstens ziet de notitie "graag tegemoet".

Met de Participatiewet moeten er voor 2026 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid neemt 25.000 banen voor zijn rekening, maar loopt hierin vooralsnog achter op schema.

Spigt, de banenambassadeur voor de overheid, voert regelmatig gesprekken met de betrokken bewindspersonen en zet soms als input voor die ontmoetingen zijn bevindingen op papier. In een verslag van augustus signaleert Spigt dat de overheid achterloopt met het creëren van het aantal banen.

Die notitie is destijds door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet met de Kamer gedeeld. De partijen willen die nu alsnog hebben.

De cijfers van een tussenmeting over de periode 2013-2014 waren toen al door het ministerie van SZW naar de Kamer gestuurd.

Kwalijk

"Als zij (Klijnsma, red.) voor ons relevante informatie heeft achtergehouden, is dat kwalijk", zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Ook het CDA steunt de oproep om het verslag van Spigt alsnog naar de Kamer te sturen. 

Het is niet gebruikelijk dat ministeries iedere notitie doorsturen naar de Kamer, erkennen meerdere Kamerleden. Maar in dit specifieke geval was dat wel verstandig geweest, zegt Carola Schouten van de ChristenUnie. "Juist omdat de Kamer toen al kritisch was over de plaatsingen bij de overheid achterliepen."

"Liever te veel dan te weinig informatie", vindt ook Voortman.

De Kamer heeft de mogelijkheid zich over een onderwerp bij te laten praten door experts en ervaringsdeskundigen door middel van een rondetafelgesprek. In dit geval is zo'n gesprek een optie voor meerdere partijen, maar daar is vooralsnog geen meerderheid voor te vinden.