Het plan dat PvdA-leider Diederik Samsom donderdag presenteerde om via een luchtbrug elke dag vierhonderd vluchtelingen over te brengen naar de Europese Unie, is later op de dag door de partij zelf weggestemd in de Tweede Kamer.

In plaats daarvan kozen de sociaal-democraten ervoor het kabinet, dat maandag de Europese asieltop bijwoont, op pad te sturen met de opdracht om zo snel mogelijk te beginnen met het hervestigen van vluchtelingen in Turkije.

Donderdagochtend lanceerde Samsom nog een gedetailleerd plan in De Volkskrant om een impuls te geven aan de uitvoering van de afspraken met Turkije.

Ankara krijgt van de Europese Unie 3 miljard euro om de humanitaire situatie in de vluchtelingenkampen te verbeteren en de vluchtelingenstroom in te dammen en te controleren. Samsom wil "minimaal vierhonderd vluchtelingen per dag" minstens een maand lang via een luchtbrug overbrengen naar de Europese Unie.

Video: 'Luchtbrug cadeau aan Turkije'

'Luchtbrug is cadeautje aan Turkije'
'Luchtbrug is cadeautje aan Turkije'

Aantallen

GroenLinks diende vervolgens een motie in naar het voorbeeld van het plan dat Samsom eerder in de krant omschreef.

Na afloop van de stemming legde Samsom uit dat hij het kabinet niet kan oproepen om met vaststaande aantallen de onderhandelingen maandag in Brussel in te gaan. "Je moet het kabinet niet met absolute aantallen op pad sturen."

De honderden vluchtelingen waar Samsom in zijn plan over spreekt is dan ook "mijn wens", zei hij.

Het plan, dat in de krant stond, kon niet op de steun rekenen van de VVD en het kabinet. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) noemde het voorstel "erg voorbarig".

De "luchtbrug" zouden de Turken volgens Samsom moeten opvatten "als een teken van goede wil". Maar Dijkhoff wijst erop dat de onderhandelingen maandag met Turkije nog moeten beginnen. 

Arabische markt

Die onderhandelingen met de Turken moet Europa hard ingaan, zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Hij is tevreden met de afgezwakte motie die de PvdA indiende. Turkije beschouwt hij als keiharde onderhandelaars. "Het is als onderhandelen op een Arabische markt. Zij beginnen met een bedrag van vijf euro en jij moet dan één euro bieden."

Samsom: "Het gaat niet over een Arabische markt, maar over mensen. Mensen die slapen in de vrieskou. Je moet bereidheid tonen om elkaar een beetje tegemoet te komen."