Het beëindigen van de export van sociale uitkeringen naar Marokko leidt ertoe dat dit land steeds minder illegale onderdanen terugneemt uit Nederland. Dat zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff donderdag in de Tweede Kamer.

Uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd bij het ministerie blijkt dat illegale Marokkanen zonder papieren bijna niet uit te zetten zijn.

Van de 215 verzoeken om eenmalige reispapieren die vorig jaar werden ingediend bij de ambassade van het Noord-Afrikaanse land, werden er maar vijf ingewilligd. Mogelijk zijn het er nog minder, omdat het ministerie afrondt op vijftallen.

De laatste jaren liep de terugname volgens Dijkhoff beter dan nu, maar was er al sprake van een daling. Het eenzijdig opzeggen van het verdrag heeft volgens Dijkhoff "zijn weerslag" op het terugnemen van illegalen door Marokko.

Veel Marokkanen hopen via Turkije Europa te bereiken. Dijkhoff gaat ervan uit dat Turkije steeds meer economische migranten tegenhoudt of terugneemt.