De zorgen in de Kamer over de Wet werk en zekerheid (Wwz) nemen toe nu er steeds meer signalen zijn dat de wet niet het bedoelde effect sorteert, namelijk het terugdringen van flexcontracten en aanjagen van vaste contracten.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs diverse politieke partijen in de Kamer.

"Het is lastig te zeggen hoe groot de problemen precies zijn, maar vooral midden- en kleinbedrijven lijken schuw te worden om mensen nog aan te nemen vanwege de strengere ontslagregels. Dat is juist het tegenovergestelde van wat deze wet moet bereiken", zegt VVD-Kamerlid Bas van 't Wout.

"De doelstelling van de Wet werk en zekerheid, dat ontslag sneller, goedkoper en eerlijker wordt, lijkt niet helemaal gehaald te worden", merkt ook PvdA'er Roos Vermeij op.

De intentie van de wet wordt volgens de PvdA-politica wel door iedereen ondersteund, namelijk dat niet iedereen in een "armzalig flexcontractje" wordt gehouden. "We willen vaste banen. Niet op een ingewikkelde manier dat je er nooit meer vanaf komt, maar wel dat werknemers erop kunnen vertrouwen dat ze zekerheid hebben", aldus Vermeij.

De coalitiepartijen waren woensdag samen met het CDA, de SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie in de Tweede Kamer aanwezig bij een rondetafelgesprek over de Wet werk en zekerheid (Wwz) waar zij zich lieten bijpraten door experts en ervaringsdeskundigen. 

Er kwam vooral veel kritiek op het vernieuwde ontslagrecht en op de flexwet die de positie van tijdelijke werknemers moet versterken.

Gat

Nu blijkt dus dat ook de Kamer nog veel tekortkomingen ziet in de per 1 juli 2015 geldende wet van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken), al verschilt de kritiek per partij.

"Asscher heeft een gat in de wet gelaten door het recht op een transitievergoeding (voorheen de ontslagvergoeding, red.) pas na twee jaar in laten gaan. Dat moet gelijk al vanaf de eerste maand", zegt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. 

Op die manier zijn werknemers de eerste twee jaar niet goedkoper bij ontslag vergeleken met hun collega's die langer in dienst zijn. Dat bevordert de doorstroom naar een vaste baan, redeneert de SP'er. Dit plan krijgt ook steun van GroenLinks.

Ontslagen werknemers hebben in de Wwz recht op zo'n vergoeding. De hoogte wordt bepaald op basis van het aantal jaren dat zij bij een werkgever in dienst waren. "De bedoeling van Asscher was minder flex en meer vast, maar dat komt niet uit", aldus Ulenbelt.

Vergoeding

De transitievergoeding gaat ook wat D66 betreft op de schop. "Gebruik die vergoeding waar die voor bedoeld is: scholing. Nu mag je er ook een caravan van kopen", zegt Kamerlid Steven van Weyenberg.

Hij vindt het tijd een aantal heilige huisjes binnen de Wwz te benoemen. "We moeten een aantal van die zekerheden aanpakken, want die staan nu in de weg. Een vaste baan wordt heel goed beschermd voor ontslag, maar het gevolg is dat je niet eens een vaste baan krijgt om van die ontslagbescherming te genieten." 

Voeg wat aan de flexcontracten toe en haal wat van de vaste contracten af om het verschil tussen beide te verkleinen, aldus Van Weyenberg.

Seizoenswerkers

Pieter Heerma, Kamerlid van het CDA, focust in zijn kritiek op de problemen rond seizoenswerk. De regels lijken immers met name te strikt voor sectoren waar veel met seizoenswerkers wordt gewerkt, zoals de tuinbouw, de recreatiesector en de horeca.

Heerma: "De problemen stapelen zich op. Seizoenswerknemers verliezen hun baan in plaats van dat er een vast contract komt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?"

Linda Voortman, Kamerlid van GroenLinks, wil het mogelijk maken om langere tijdelijke contracten aan te bieden. "In plaats van na drie jaar, staan mensen nu na twee jaar op straat", zegt Voortman. Asscher zou dit direct kunnen regelen in haar ogen. "Zowel werkgevers als werknemers zijn hierbij gebaat", aldus Voortman.

Verkenner

Asscher heeft inmiddels een verkenner aangesteld om dit specifieke probleem te onderzoeken, maar wat Heerma betreft wordt er nu actie ondernomen. "Het wordt tijd om mensen bij elkaar te roepen die samen een oplossing bedenken, want dit kunnen we niet langer laten gebeuren." 

Ook heeft de minister van Sociale Zaken overlegd met voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland en FNV-voorzitter Ton Heerts. In dat gesprek heeft Asscher gezegd dat hij openstaat voor verbeteringen van de wet, mits deze de doelstellingen van de wet dienen. 

Volgens de bewindsman zijn hij en zijn gesprekspartners het nog altijd eens over de uitgangspunten van de wet: "bescherming tegen willekeur en zorgen voor meer zekerheid".

Volgende week debatteert de Tweede Kamer met Asscher over de Wwz.