Voor activiteiten voor en tegen het Oekraïne-referendum is bijna 2 miljoen euro aan subsidie toegekend, verdeeld over 110 mensen en organisaties. 

Dat heeft de Referendumcommissie woensdag gemeld. Het aantal aanvragen lag veel hoger: 310 aanvragen voor een bedrag van ongeveer 5,5 miljoen euro.

Met de subsidie kunnen de aanvragers het maatschappelijk debat over het referendum op gang brengen. Dat kan via speciale websites, het uitdelen van flyers, radiospotjes, internetvideo’s, discussie via social media, het verspreiden van bedrukte wc-rollen en fietszadelhoesjes.

Particulieren konden maximaal 5000 euro krijgen, organisaties maximaal 50.000.

Het referendum op 6 april gaat over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Daarin worden afspraken gemaakt over nauwere samenwerking op politiek, cultureel en economisch gebied.

Gecontroleerd

Na de volksraadpleging wordt gecontroleerd of de kosten waarvoor de subsidie was toegekend, ook werkelijk zijn gemaakt. Bij particulieren gebeurt dat steekproefsgewijs.

Organisaties moeten allemaal een verantwoording opsturen. Zijn de opgegeven bedragen niet uitgegeven, dan kan de subsidie (deels) worden teruggevorderd.

Hoogste bedrag

Het hoogste subsidiebedrag wordt uitgekeerd aan mensen en organisaties die tegen het associatieverdrag met Oekraïne zijn: bij elkaar ruim 643.000 euro.

De particulieren en instanties die voorstander zijn, krijgen samen ruim 587.000 euro. Voor een neutrale campagne is bijna 581.000 euro uitgekeerd.