Partijen in de Tweede Kamer willen sneller duidelijkheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken over de Participatiewet waarmee arbeidsgehandicapten makkelijker aan het werk geholpen moeten worden.

"We hebben de staatssecretaris al teruggestuurd naar de tekentafel, maar we zijn sindsdien niets opgeschoten. De tijd begint te dringen", zegt D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya. 

In een eerder debat beloofde Klijnsma met verbeteringen voor de Participatiewet te komen. Sinds de invoering op 1 mei vorig jaar zijn er veel problemen bij de uitvoering.

Koser Kaya doelt onder andere op de 125.000 extra banen die er moeten komen voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn om zelf het wettelijk minimumloon te verdienen. De publieke sector neemt 25.000 werknemers voor zijn rekening, het bedrijfsleven moet honderdduizend arbeidsplaatsen creëren. Werkgevers krijgen daar loonkostensubsidie voor.

Zowel publieke als private partijen moeten voor 2026 stapsgewijs tot die aantallen komen, maar juist de publieke sector loopt achter op schema.

De PvdA heeft er eerder op aangedrongen dat de overheid zelf extra maatregelen neemt. "Als dat onvoldoende gebeurt, moet de overheid daartoe gedwongen worden. Zo simpel is het", zegt Tweede Kamerlid John Kerstens. De overheid heeft hier een voorbeeldrol, besluit de PvdA'er. 

Schandalig

"Schandalig" zegt ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten daarover. Het argument dat publieke instellingen nog last hebben van de financiële crisis wuift zij weg. "Bedrijven hebben daar ook mee te maken en die krijgen het wel voor elkaar."

Klijnsma belooft voor de zomer met een tussenrapportage te komen hoe het met het aantal banen is gesteld. Maar daar wil Schouten niet op wachten en zij vraagt voor die tijd om een extra tussenmeting. "Dit is het moment om die banen te creëren. Hoe kan de overheid nou streng zijn naar het bedrijfsleven toe als ze het zelf niet voor elkaar krijgt? Dit gaat om draagvlak", aldus Schouten.

Goede voorbeeld

"Als er hier iemand het goede voorbeeld moet geven, dan is het de overheid", zegt ook Linda Voortman van GroenLinks. Het idee van de Participatiewet is dat werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt buiten de sociale werkplaats om aan het werk kunnen gaan. Die gedachte staat met het uitblijven van resultaten onder druk, zegt Voortman. 

Het CDA is altijd al tegen een quotum met een boete als dreigement geweest. De partij ziet er meer in om bedrijven op een positieve manier te stimuleren om mensen met een beperking aan te nemen. "Zonder een onuitvoerbaar quotum dat boven de markt hangt", zegt Kamerlid Pieter Heerma.

Aanvankelijk zou de Tweede Kamer woensdag met Klijnsma over de Participatiewet debatteren, maar dit overleg wordt tot nader order uitgesteld.