In een poging zijn plannen om de publieke omroep te hervormen erdoor te krijgen, wil staatssecretaris Sander Dekker (Media) zijn Mediawet opknippen en aanvullen in een aangepast wetsvoorstel om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Eerste Kamer.

Dekker zal daarom zijn wet opnieuw aanpassen, door de politieke invloed op de benoemingen in de top van de NPO te beperken en de sturende rol van de NPO in de omroepen af te bakenen. 

Die toezegging deed de staatssecretaris dinsdag in de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de Mediawet.

Normaal gesproken stuurt een bewindspersoon de door de Senaat gewenste aanpassingen in een zogenoemde novelle terug naar de Tweede Kamer, maar dat zou betekenen dat de hele wet terug moet. Dat is volgens Dekker onwenselijk, omdat de wet ook de bezuinigingen bij de regionale publieke omroepen regelt en die zijn al begonnen met de voorbereidingen. Nu hoeft alleen de aangepaste wet opnieuw naar de Kamer.

Rommeltje

Diverse oppositiefracties in de Senaat hekelen de route die Dekker voorstelt. "Een novum", noemt de SP het. Het CDA spreekt van "een rommeltje". De PvdD vindt dat Dekker "verstikt is geraakt" in de dealtjes die hij heeft moeten sluiten om zijn plannen alsnog door de Eerste Kamer te krijgen. 

Dekker moest op zoek naar draagvlak bij de oppositie, omdat de regeringspartijen VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. 

Begin vorige maand werd duidelijk dat de senatoren grote bezwaren hebben bij de nieuwe Mediawet. Zij maken zich zorgen om de onafhankelijkheid van de omroepen binnen het nieuwe bestel.

In de plannen van Dekker wordt het omroepbestel geopend voor externe producenten. Naast de omroepen mogen voortaan ook andere producenten televisieprogramma’s maken. Het idee is dat er "creatieve concurrentie" ontstaat en er een breder publiek bereikt wordt. 

Politieke invloed

De NPO krijgt als taak om een geschikt podium bij een van de bestaande omroepen te vinden voor deze externe producenten. Deze sturende rol van de NPO is volgens de senatoren onvoldoende beschermd tegen politieke inmenging. 

Dat de VVD-staatssecretaris recentelijk ook nog eens twee partijgenoten benoemde in de top van de NPO, heeft de nodige argwaan doen opwekken.

Met het aangepaste wetsvoorstel belooft Dekker dat de invloed van de verantwoordelijke bewindspersoon zal worden ingeperkt. Leden van de raad van bestuur bij de NPO worden voortaan door de raad van toezicht benoemd en de raad van toezicht zal door een benoemingscommissie worden ingesteld.

De minister mag alleen nog een "marginale toets" uitvoeren. Ook de sturende rol zal in de wet worden afgebakend zodat de omroepen programma's kunnen blijven maken die passen bij de omroep.

Draagvlak

De kans dat Dekker de nieuwe plannen zowel door de Eerste als de Tweede Kamer krijgt, schat hij groot in. De afgelopen dagen is hij bij de partijen op zoek geweest naar draagvlak en hij heeft er vertrouwen in dat de aangepaste wet het zal redden. Met de steun van de senaatsfracties van D66, ChristenUnie en GroenLinks heeft hij voldoende steun van senatoren. Deze partijen hebben zich nog niet openlijk achter de voorstellen van Dekker geschaard.

Dat betekent wel dat hij zijn omroepplannen, die hij groots aankondigde, opnieuw moet wijzigen. Om zijn wet vorig jaar nog door de Tweede Kamer te krijgen, moest hij zijn wens om amusementsprogramma’s zoals Bananasplit en Ranking the Stars van de publieke omroep te verbannen al opgeven.

De Senaat wil nu alle nieuwe toezeggingen en de te lopen procedure met de opgeknipte wet op papier hebben en zal er volgende week opnieuw over debatteren.