De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het zogenoemde Huis voor Klokkenluiders. Dat moet mensen gaan helpen en beschermen die een misstand in hun werksituatie aan de kaak stellen.

Het Klokkenluidershuis moet onderzoek doen naar de melding en in de gaten houden hoe de klokkenluider wordt behandeld. Het mag niet tot ontslag leiden.

De Senaat had al wel sympathie voor het huis, maar kampte aanvankelijk met veel vragen over het plan.

De initiatiefnemers onder leiding van Ronald van Raak van de SP konden de Senaat uiteindelijk voldoende gerust stellen en haalden 66 stemmen voor hun voorstel binnen. Er stemde niemand tegen, maar er waren wel een paar afwezigen.

Initiatief

Het voorstel is een initiatief vanuit de Tweede Kamer; van SP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Kamerlid Norbert Klein. De Tweede Kamer nam het voorstel eind 2013 aan.