Het Nederlanderschap kan voortaan in meer situaties worden ingetrokken. Nu kan dat pas na een veroordeling voor terroristische misdrijven, maar voortaan ook al bij mensen die zijn gestraft voor het geven of volgen van een terroristische training.

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe van minister Ard van der Steur van Justitie. Alleen SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren waren tegen.

Het staatsburgerschap kan overigens alleen worden afgenomen als mensen ook een andere nationaliteit hebben. Anders zou dat tot stateloosheid leiden en dat mag niet volgens internationale verdragen.

De minister is degene die besluit om het Nederlanderschap in te nemen. Hij kan dat pas doen als de veroordeling definitief is. De betrokkene kan deze beslissing eventueel nog aanvechten bij de rechter.

De tegenstanders vinden de maatregel te ingrijpend. Ook leidt het in hun ogen tot een ongelijke behandeling tussen mensen die één of twee nationaliteiten hebben.