Diverse partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van premier Mark Rutte over de verwachte instroom van asielzoekers.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van NRC en Reporter Radio.

Door de onthullingen is twijfel ontstaan of Rutte de Kamer wel juist heeft geïnformeerd over de instroom.

Eerder onthulde Nieuwsuur dat bij het kabinet een scenario op tafel lag dat er in 2016 93.600 asielzoekers te verwachten zijn, maar dit werd niet met de Kamer gedeeld.

In plaats daarvan gaat het kabinet uit van een instroom van 58.000. Volgens Rutte is deze prognose reëel, gezien alle initiatieven om de instroom in te dammen, zo liet hij eerder deze maand in een Kamerdebat weten.

Uit onderzoek van NRC en Reporter Radio blijkt echter dat het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de lagere overheden wel degelijk uitgaan van het veel hogere aantal van 93.600 voor het plannen van opvang.

Draagvlak

Jesse Klaver (GroenLinks) wil opheldering van Rutte: "De premier houdt bewust vast aan een verkeerde inschatting van het aantal vluchtelingen dat dit jaar naar Nederland komt", stelt hij. 

"Rutte belooft dingen die hij niet waar kan maken. De onduidelijkheid die hij creëert is slecht voor het draagvlak. De starre houding van de premier kan ervoor zorgen dat we dit jaar weer niet goed voorbereid zijn om de vluchtelingen die hier komen op te vangen."

Sharon Gesthuizen van de SP spreekt van een kwalijke zaak. "Het is wensdenken in combinatie met het bewust verdoezelen van de duidelijke verwachting over het aantal vluchtelingen. De premier moet deze week dus wederom in de Kamer uitleg geven. Ik word er wel moe van dat we weer de discussie over hetzelfde onderwerp moeten voeren"

Verrast

Ook D66 wil opheldering. Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma moet voorkomen worden dat provincies en gemeenten straks worden verrast en te maken krijgen met veel meer asielzoekers, waarvoor opvang moet worden geregeld.

De PVV wil dat de notulen openbaar worden gemaakt van een vergadering op het ministerie van Binnenlandse Zaken tussen het kabinet en vertegenwoordigers van de lagere overheden over de instroom. 

Een topambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie zou hier hebben bevestigd dat wordt uitgegaan van een instroom van 94.000.

Video: De asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door in60seconds