De bescherming die geloofsgenootschappen in het burgerlijk wetboek tegen strafvervolging genieten, moet verdwijnen. Zo wordt het ook mogelijk dat justitie kan optreden tegen salafistische organisaties.

Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vrijdag in een interview met Trouw.

Volgens veiligheidsdienst AIVD zouden die organisaties met een orthodox-islamitische richting steeds vaker een antidemocratisch wereldbeeld uitdragen, zo schrijft de krant.

"Religie kan nooit een dekmantel zijn voor een politiek-ideologische aanval op onze rechtsstaat", zegt Zijlstra daarover. "In die salafistische kringen worden dingen geroepen en gezegd die echt ondermijnend zijn voor onze democratische rechtsstaat. Maar nu het onder het kopje religie wordt gebracht, kunnen we er niets aan doen. Daar moeten we vanaf."

Daarnaast zegt Zijlstra dat de multiculturele samenleving prachtig leek, maar het niet is. "Je doet je eigen normen en waarden geweld aan. We zijn in Nederland vind ik veel te lang tolerant geweest naar intolerantie jegens onszelf."

Wetsvoorstel

Eind vorig jaar heeft een meerderheid van de Tweede Kamer al gepolst of een dergelijk verbod mogelijk is. Binnenkort zullen ministers Ard van der Steur (Justitie) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) bekendmaken of en welke mogelijkheden er zijn. Halbe Zijlstra loopt in het interview vast vooruit op hun antwoorden.

De VVD zal komende maand een initiatiefwetsvoorstel indienen waarin de bestaande uitzonderingspositie voor geloofsgenootschappen wordt geschrapt. Dit wetsvoorstel is niet nieuw en werd al in 2003 door toenmalig VVD-Kamerlid Geert Wilders gemaakt.