De migratiecrisis kan alleen worden aangepakt als Europa letterlijk en figuurlijk grenzen stelt. Tegelijkertijd moet de kern van de problematiek opgelost worden. In de eerste instantie zijn dat de conflicten aan de randen van Europa, maar ook de gevolgen van de klimaatveranderingen en de dreigende overbevolking in Afrika.

Wat CDA-leider Sybrand Buma betreft moet premier Mark Rutte daar eerlijk over zijn. Hij vindt dat de minister-president niet eerlijk in het migratiedebat tegengestelde geluiden in Nederland en in Europa laat horen.

"Wat mij in toenemende mate irriteert is dat onze premier voor de Nederlandse burger in de media het ene verhaal houdt, om vervolgens een week later in de Tweede Kamer een totaal ander verhaal te houden."

Waar doelt u op?

"Hij is het jaar begonnen met de mededeling dat binnen zes tot acht weken er een significante daling van het aantal vluchtelingen richting nul te zien zal zijn. Vorige week zei hij in een debat dat het aantal inmiddels terug is naar enkele honderden per dag en nog tijdens dat debat bleken die cijfers niet kloppen. Vervolgens zegt hij vrijdag op tv: 'Ja, dat had je zo niet moeten opvatten. Ik bedoelde niet richting nul.'"

U zegt dat u zich in toenemende mate irriteert aan Rutte. Wat bedoelt u daarmee?

"Dan heb ik het over zijn 1000 euro voor de burger, geen derde steunpakket voor Griekenland of zijn belofte uit 2006 dat Turkije nooit zal toetreden tot de EU. Voor Rutte is regeren een permanente verkiezingscampagne geworden."

"En nu weer met de instroomcijfers: met welke Mark Rutte heeft de Tweede Kamer eigenlijk te maken? Is dat de politicus die hier de belofte doet dat hij er alles aan gaat doen om de toestroom naar nul te krijgen, of is dat de EU-voorzitter die er alles aan wil doen om toch vrienden te blijven met de Turken en de Grieken en de Oost-Europese landen?"

"Want ondertussen reist Rutte heel Europa door en steekt overal twee duimen omhoog, maar de vraag wordt steeds pregnanter: welk belang dient onze premier?"

En welk belang zou dat volgens u moeten zijn?

"De toestroom van migranten beheersbaar maken en eerlijk zijn over de aantallen asielzoekers die naar Nederland komen. Laat ik voorop stellen dat wij vluchtelingen die recht hebben op bescherming moeten opvangen, maar wees dan eerlijk over de instroomcijfers zodat we ons daar op kunnen voorbereiden en noodopvangvoorzieningen niet nodig zijn. Gemeenten en inwoners weten dan waar ze aan toe zijn."

"Daarnaast is het niet in het Nederlands belang om de toetredingsgeprekkening met Turkije te heropenen. Dat is datzelfde Turkije dat is begonnen met het bombarderen met de Koerden in Syrië. Nederland steunt juist de Koerdische strijdkrachten in Irak die op de grond vechten tegen Islamitische Staat. Wat voor zin heeft de Nederlandse missie in Irak en Syrië als diezelfde Koerden die tegen IS vechten door de Turken worden gebombardeerd?"

Het is toch juist de rol van Rutte om als voorzitter van de EU de neuzen dezelfde kant op te krijgen om tot een gezamenlijke aanpak van deze crisis te komen?

"Rutte is niet alleen voorzitter van de EU, maar vooral minister-president van Nederland. De taken die Rutte nu uitvoert, zijn veel meer de taken van EU-voorzitter Donald Tusk en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.”

U trekt zo fel van leer als het gaat om de Turken, maar dinsdag bleek wel dat zij, net als u, grondtroepen willen inzetten omdat dat de enige manier is om het conflict in Syrië te stoppen.

"Turkije heeft het niet over IS, maar over de Koerden. Dat is niet wat ik voorstel. Je ziet wel dat nu Europa militair geen vuist maakt, de Turken zich daar laten gelden."

"Wij moeten ons actiever met de chaos aan de randen van Europa gaan bemoeien. Alles wat wij nu niet doen, komt op de langere termijn drie keer zo hard terug. Als we nu niet bereid zijn om een land als Griekenland tijdelijk uit Schengen te plaatsen en een mandaat te vragen om in Libië - waar IS steeds groter wordt - veilige havens in te richten, dan hoeven we het straks niet meer te proberen. Europa moet een vuist durven te maken."

De kern van de problematiek is de verschillende brandhaarden in de wereld waardoor de vluchtelingenstromen richting Europa op gang zijn gekomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zei afgelopen weekend op de Veiligheidsconferentie in München dat zelfs wanneer het conflict in Syrië voorbij is, de migratiestromen niet zullen stoppen. U kunt Griekenland wel uit Schengen gooien en u zegt begrip te hebben voor de zorgen van de Oost-Europeanen, maar wat is dan de oplossing voor de permanente migratiecrisis waar Europa mee te maken heeft?

"Dat perspectief klopt en we moeten in Nederland beginnen te erkennen dat dat het perspectief is: de migratiedruk is permanent. Syrië, Irak en Libië zijn nog maar het begin, de gevolgen van de klimaatverandering en de overbevolking in Afrika komen eraan."

"Als je nu dat beeld in stand houdt dat Europa het walhalla is, dan weet je dat er mensen zullen blijven komen. Daarom moeten wij nu duidelijk zijn dat wij vluchtelingen zullen opnemen, maar niet meer dan wij aankunnen."

"Tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid om anders te kijken naar ontwikkelingssamenwerking. Dat is niet alleen om andere landen te helpen, maar ook eigenbelang."

Pleit u ervoor om de ontwikkelingshulp op te voeren?

"Je bent in Den Haag het populairst als je zegt dat ontwikkelingshulp zinloos is en dat het terug moet naar nul. Dat is niet zo. Er hoeft niet zozeer meer geld bij, maar we moeten kijken naar wat de hulp voor onze regio zal betekenen."

U heeft het over de makke houding van Europa tegenover de Grieken en de Turken en u vindt dat Europa een daad moet stellen door grenzen te stellen. Als we onze blik naar het westen werpen zien we dat de Britten ook allerlei eisen stellen, want anders stappen zij uit de Unie. Bent u ook zo streng voor de Britten?

"Het verschil hier is dat heel Europa er een groot belang bij heeft dat het Verenigd Koninkrijk in de EU blijft."

Hoe ver moet je daarin gaan?

"Redelijk ver, omdat dat in ons strategisch belang is. Engeland is een van de grootste economieën in Europa en samen met Frankrijk zijn de Britten de enige die militair nog wat kunnen."

"Bovendien zijn de eisen van het Verenigd Koninkrijk echt niet zo extreem. Ik denk dat ons Nederlands parlement daar voor zou tekenen, zeker als het gaat om arbeidsmigratie. Het is in het Nederlands belang om de eisen van de Britten in te willigen."

Het vrije verkeer van personen is net als Schengen wel een van de kernbeginselen van de Europese Unie.

"Vaak worden dit soort beginselen als een soort iconen neergezet. Maar de Europese Unie is er voor de burger, niet voor Schengen en niet voor het vrije verkeer van personen. Het heeft een economisch doel. Als de maatregel dus niet werkt of voor disbalans zorgt, moet het welzijn van de bevolking hierboven komen te staan. Strengere regels voor het oneigenlijk gebruik van onze sociale voorzieningen door oost-Europeanen is dan meer dan logisch.”

"Je moet kijken naar wat de gezamenlijke belangen van de Europese Unie zijn. Die zijn nu eerder geopolitiek dan economisch.”