Een test die bij zwangere vrouwen moet controleren of het ongeboren kind een afwijking als het syndroom van Down heeft moet voor alle vrouwen beschikbaar komen, en niet alleen voor vrouwen met een verhoogd risico.

Dat willen diverse partijen, zo bevestigen ze aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van het AD.

De zogeheten Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) zou minder risico's opleveren en betrouwbaarder zijn dan de vruchtwaterpunctie, die nu wordt uitgevoerd bij vrouwen met een verhoogd risico op dergelijke afwijkingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrouwen die op latere leeftijd zwanger raken.

Arno Rutte (VVD): "De vraag is of de NIPT-test ook beschikbaar zou moeten komen voor niet-risicogroepen. Daarvoor gaan vrouwen nu naar België waar dit, op eigen kosten, al mag", aldus het VVD-Kamerlid. 

"Voor de VVD staat het recht om te weten voor vrouwen voorop. We staan daarom niet principieel afwijzend tegen de beschikbaarheid van de NIPT in Nederland. Er loopt momenteel een onderzoek bij de Gezondheidsraad naar prenatale screening. De uitkomst van dat onderzoek willen we afwachten." 

De uitkomst hiervan worden volgens Rutte in het najaar van 2016 verwacht.

Helaas

Ook de PvdA, de SP en D66 voelen wel voor het beschikbaar maken van de test voor alle vrouwen. De ChristenUnie is echter fel tegen.

"Down is geen levensbedreigende aandoening", aldus ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik Faber. "Helaas is het beeld in de samenleving en zelfs onder artsen anders."

Volgens haar dringen artsen nu aan op afbreken van de zwangerschap zodra Down is vastgesteld. Dik-Faber is overigens wel voorstander van de beschikbaarheid van NIPT voor vrouwen met een verhoogd risico, in combinatie met goede voorlichting.

Angst

PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert stelt echter in het AD dat de test "zo snel mogelijk en voor iedereen betaald toegankelijk" moet worden. "Ik snap de angst van tegenstanders, maar ik geloof niet dat we een samenleving krijgen waarin kinderen met Down niet meer welkom zijn als we vrouwen de optie geven deze makkelijke test te doen."

Henk van Gerven (SP) is dat met haar eens. "Ik ga uit van het principe dat de test voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Het is raar om een leeftijdsgrens toe te passen als je het met de test veilig kunt opsporen."

De SP'er vindt wel dat het advies van de Gezondheidsraad moet worden afgewacht.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag met minister Edith Schippers (Volksgezondheid) over medische ethiek, waar dit onderwerp ook op tafel zal komen.