In Nederland worden veel meer schadelijke pesticiden verkocht dan de overheid tot nu toe aannam. Dat blijkt uit vertrouwelijke verkoopcijfers die milieuorganisatie Greenpeace dinsdag publiceert.

Uit de cijfers, afkomstig van de koepel van pesticidenfabrikanten NEFYTO, blijkt dat er een forse kloof is tussen de gebruikscijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert en de verkoopcijfers van de industrie zelf.

De verkoopcijfers van het beruchte onkruidmiddel glyfosaat, dat wordt gebruikt voor het omstreden middel Roundup van Monsanto, zouden vijf keer zo hoog zijn als het gebruik volgens het CBS.

Greenpeace roept de regering op volledig inzicht te geven in de verkoopcijfers van pesticiden en met realistische gebruikscijfers te komen. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) baseert zich volgens de milieuorganisatie bij debatten en uitspraken over pesticiden op onvolledige cijfers.

Kankerverwekkend

Glyfosaat kan problemen opleveren voor drinkwaterwinning en werd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bestempeld als "waarschijnlijk kankerverwekkend". De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren veel gediscussieerd over pesticiden als metam-natrium, neonicotinoïden, azolen en glyfosaat, naar aanleiding van diverse actualiteiten- en consumentenprogramma's waarin het gebruik werd bekritiseerd.

Vanuit de overheid zijn op basis van de volgens Greenpeace onjuiste cijfers, beleidsmaatregelen genomen tegen de schadelijke effecten van deze pesticiden.

Hoorzitting

De Tweede Kamer overlegt deze week over het gebruik van de pesticiden. Volgende week volgt een hoorzitting over een wob-verzoek dat Greenpeace heeft ingediend om inzage te krijgen in de verkoopcijfers van Nederlandse pesticiden.

Dat verzoek werd in 2015 afgewezen door het ministerie van Economische Zaken. De milieuorganisatie heeft bezwaar aangetekend tegen dit besluit.