Asielprocedure verlengd van zes naar maximaal vijftien maanden

Vluchtelingen moeten er rekening mee houden dat hun asielprocedure maximaal vijftien maanden kan duren. Dat is negen maanden langer dan de huidige zes maanden die gelden als maximale termijn om te beslissen over een asielverzoek.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. De verlenging is volgens hem noodzakelijk in verband met de grote instroom van vluchtelingen in Nederland. Daardoor wordt de huidige termijn vaak overschreden.

Het is niet de bedoeling dat alle aanvragen zo lang zullen duren en het is ook geen richttermijn, stelt Dijkhoff. De maatregel moet vooral voorkomen dat er juridische problemen ontstaan als de huidige termijn niet wordt gehaald.

De verlenging met negen maanden is volgens de Vreemdelingenwet mogelijk als aan de voorwaarde is voldaan ''dat een groot aantal vreemdelingen tegelijk een aanvraag indient''. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND kan de beslisperiode in individuele gevallen verlengen.

Voorrang

Een andere reden voor Dijkhoff om de maximale termijn te verlengen, is zijn besluit om 'kansarme' asielzoekers juist voorrang te geven in de asielprocedure. Het gaat om mensen uit veilige landen of asielzoekers die eerder al elders in de Europese Unie een asielaanvraag indienden. Dat mag niet volgens Europese regels.

Als deze personen snel worden afgewezen, zullen zij in de opvang ook sneller plaatsmaken voor echte vluchtelingen, is de gedachte.

Mensen die vanaf nu een aanvraag indienen, worden ingelicht over de langere termijn.

Heumensoord

Dijkhoff ging ook in op de kritiek dat de opvang van asielzoekers in Heumensoord in Nijmegen beter moet. De grote noodopvang voor drieduizend vluchtelingen bij Nijmegen, Heumensoord, wordt iedere dag iets aangepast en beter. ''Maar het zal nooit worden wat we onder normale omstandigheden zouden aanbieden'', aldus Dijkhoff

Hij gaat de noodopvang ook niet sluiten: ''Het alternatief, geen opvang, is nog slechter.'' Dijkhoff benadrukte dat er nog steeds elke week zevenhonderd vluchtelingen naar Nederland komen.

De Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens vinden dat de noodopvang van de asielzoekers in Heumensoord beter moet. De ombudsman wil verder dat mensen niet meer in zulke grote aantallen in dergelijke accommodaties worden opgevangen.

Video: De asielprocedure uitgelegd in een minuut

Animatie door in60seconds

Lees meer over:
Tip de redactie