De Eerste Kamer heeft nog belangrijke vragen over het zogenoemde Huis voor Klokkenluiders. De Tweede Kamer wil dat dat er komt, om mensen te beschermen die een misstand in hun werksituatie aan de kaak stellen.

Het Klokkenluidershuis moet onderzoek doen naar de melding en in de gaten houden hoe de klokkenluider wordt behandeld. Het mag niet tot ontslag leiden. De Senaat had dinsdag zeker sympathie voor het huis, maar ziet gaten in het plan.

Met name PvdA, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben fundamentele vragen. Zo is niet geheel duidelijk hoe groot de reikwijdte is en of niet alleen mensen in loondienst, maar ook zzp'ers en zelfs vrijwilligers er terecht kunnen. Ook zijn er vragen over melders die zelf iets op hun kerfstok hebben en hoe hun positie dan is.

Verder is de dekking de Eerste Kamer niet duidelijk genoeg.

Het is de bedoeling dat de Eerste Kamer volgende week stemt.