Het kabinet heeft 4,2 miljoen euro extra uitgetrokken voor de strijd tegen seksueel geweld. Met dit geld moeten gemeenten samen een landelijk dekkend netwerk van de Centra voor Seksueel Geweld op poten zetten.

Slachtoffers krijgen in zo'n Centrum voor Seksueel Geweld gespecialiseerde medische zorg en psychosociale ondersteuning. Er is daar tegelijk oog voor wat bij de opsporing van de daders kan helpen.

Op dit moment werken Centra voor Seksueel Geweld samen in onder meer de regio's Nijmegen, Emmen, Amsterdam en Friesland. Haarlem en Rotterdam volgen binnenkort. Als er zestien regio's zijn, is het hele land geholpen.