Het sturend ingrijpen bij het algemeen verbindend verklaren van cao's door de politiek, is volgens  minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een paardenmiddel.

Dat zegt Asscher donderdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de toekomst van de cao.

"Het sturend optreden met het algemeen verbindend verklaren van cao's is een paardenmiddel. Het is een vorm van onteigening om dit middel politiek in te zetten", zegt Asscher. Hier past wat de bewindsman betreft daarom terughoudendheid.

Asscher wijst erop dat werkgevers en werknemers contract- en onderhandelingsvrijheid hebben. Het middel is volgens hem erger dan de kwaal. VVD en D66 willen dat Asscher het algemeen verbindend verklaren inzet als drukmiddel om de cao's te hervormen. 

Rust

Zodra de minister van Sociale Zaken een cao algemeen verbindend verklaart, gelden de afspraken voor alle werknemers en werkgevers in de gehele bedrijfstak. Ook voor bedrijven die niet bij de totstandkoming van de cao waren betrokken.

Dit moet scheefgroei van lonen binnen een sector tegengaan en zo oneerlijke concurrentie voorkomen. Het zorgt voor rust op de arbeidsmarkt, is een andere overtuiging. 

Asscher is in gesprek met de polder om langdurige werkloosheid en werkloosheid onder ouderen aan te pakken. Die oplossing moet ook van de sociale partners komen. "Dat vergt het uiterste", aldus Asscher.

Wapen

De VVD vindt de soms royale regelingen voor ouderen zoals de seniorendagen een doorn in het oog. Daardoor worden 55-plussers duurder voor werkgevers waardoor werkloze ouderen langer aan de kant staan, zo redeneert de partij. "De algemeen verbindend verklaring moet je als wapen inzetten", zei VVD'er Anne Mulder. 

D66 wil dat er een einde komt aan het verbod in cao's om intersectoraal op te leiden. In veel cao's mag opleidingsgeld niet worden gebruikt voor scholing buiten de eigen bedrijfstak.

"Als de polder daar geen afspraken over wil maken, moet de minister het algemeen verbindend verklaren inzetten als drukmiddel", aldus D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Asscher is het wel met D66 eens dat er meer intersectoraal opgeleid moet worden. Hij roept opleidingsfondsen van sectoren die bij elkaar in de buurt zitten op om meer samen te werkwn.