Het is volgens een adviescommissie niet nodig de wet te veranderen voor hulp bij zelfdoding, voor mensen die klaar zijn met hun leven en dood willen. Die hulp is nu strafbaar.

Het gaat om heel weinig mensen en de meesten van hen hebben al "een opeenstapeling van ouderdomsklachten". Die kunnen neerkomen op "ondraaglijk en uitzichtloos lijden". In zulke gevallen kunnen ze om euthanasie vragen, concludeert een commissie van wijzen onder leiding van Paul Schnabel.

De commissie presenteerde haar advies over 'voltooid leven' donderdag aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Volgens de leden van de commissie zijn er maar weinig mensen die dood willen zonder dat ze medische problemen hebben.

De commissie geeft ook adviezen om te voorkomen dat mensen klaar zijn met hun leven: voorkom dat mensen eenzaam worden en vergroot hun zelfredzaamheid.

Aangeklaagd

Het onderzoek kwam er na de zaak rond Albert Heringa. Hij had zijn 99-jarige moeder geholpen een einde aan haar leven te maken en werd daarvoor aangeklaagd. De rechter oordeelde aanvankelijk dat Heringa schuldig was aan hulp bij zelfdoding, maar legde geen straf op.

In hoger beroep werd hij vorig jaar helemaal vrijgesproken. Heringa hielp zijn moeder bij de zelfdoding, omdat een arts geen euthanasie wilde uitvoeren.

Vragen

De VVD had om het onderzoek gevraagd. Kamerlid Arno Rutte zegt in een reactie dat "mensen die goed afgewogen, zonder druk of dwang van buiten, tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is" een einde aan hun leven moeten kunnen laten maken.

Misbruik moet volgens de VVD'er worden voorkomen. Tegelijk wil hij kijken waar het rapport aanknopingspunten biedt om mensen die hun leven willen beëindigen te ondersteunen.

SGP-leider Kees van der Staaij ziet de uitkomsten van het rapport als een belangrijk signaal naar de samenleving. Hij ziet in de conclusies dat voorkomen moet worden dat mensen zich eenzaam gaan voelen. "Het is ontzettend verdrietig als oude mensen, uit eenzaamheid, hun leven zinloos vinden."

GroenLinks zit nog met veel vragen. Kamerlid Linda Voortman vindt het een gemiste kans dat de commissie niet concludeert dat de wet moet worden aangepast. "Ook al is dit een kleine groep, hun lijden is groot. Juist daarom is het belangrijk dat het recht op waardig sterven goed in de wet geregeld is."