SP en D66 verwijten de VVD het draagvlak voor de opvang van asielzoekers te ondermijnen.

"Op elk nieuws over asielzoekers is het de VVD die zegt dat Nederland de stroom niet meer aankan, is het de VVD die zegt dat het draagvlak afbrokkelt" zei D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in de richting van VVD-Kamerlid Malik Azmani tijdens het asieldebat. 

Volgens Azmani kan Nederland de stroom asielzoekers inderdaad niet meer aan. Hij ziet de protesten tegen de komst van azc’s als een teken dat het draagvlak voor de opvang afneemt.

SP-kamerlid Sharon Gesthuizen herinnerde de VVD'er eraan dat Nederland in de jaren 90 eerder te maken heeft gehad met grote vluchtelingenstromen. "Is het niet de VVD die continu het zo framet dat we het niet aankunnen en daarmee zelf het draagvlak ondermijnt?"

Dat is volgens Azmani niet het geval. "Ik wil zaken niet onder het tapijt vegen", zei hij. De liberaal zegt zelf niet voor of tegen opvang te zijn, maar wil de zorgen die leven in de samenleving een stem in de Kamer geven. "Als mensen zich zorgen maken over de komst van een azc, dan moet je dat benoemen", aldus Azmani. "Het gaat om draagvlak."
 

Heesch

In diverse gemeenten is het verzet tegen de komst van azc’s meerdere malen uit de hand gelopen. Woensdag maakte de gemeenteraad van Heesch bekend dat er voorlopig geen groot asielzoekerscentrum komt. Half januari liep een demonstratie tegen de komst van het azc uit de hand. De ME moest de orde herstellen nadat het gemeentehuis werd bekogeld met vuurwerk en eieren.

Een deel van de Kamer denkt dat er meer draagvlak onder de bevolking gecreëerd kan worden als er sprake is van kleinschalige opvang. Onlangs pleitte de waarnemend korpschef van de Nationale Politie voor kleinere vluchtelingenopvang. Incidenten zijn dan makkelijker beheersbaar voor de politie.

De korpschef wil dat er onderzocht wordt of kleinschalige opvang de maatschappelijke onrust kan doen wegnemen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) zei in het debat dat er noch vanuit het COA, noch vanuit hem belemmeringen zijn opgeworpen tegen kleinere opvang.

Video: De asielprocedure in Nederland in zestig seconden

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland