Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zijn oren te veel hangen naar de wensen van de partijen in de polder. Dat laten VVD en D66 aan NU.nl weten.

"Waarom laten we belangrijke vraagstukken afhangen van de polder waarin de vakbonden bovendien niet representatief zijn? Je mag van mij praten met verschillende partijen, maar ik wil resultaat. Dat heeft de polder nog niet laten zien", zegt VVD'er Anne Mulder.

"Ik vraag me weleens af wie er de baas is op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn dat Hans de Boer van VNO-NCW en FNV-voorzitter Ton Heerts of is dat minister Asscher?", zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Ouderen

De partijen hekelen dat er in hun ogen weinig actie wordt ondernomen om de ouderenwerkloosheid aan te pakken. Zo verdienen werknemers aan het einde van hun loopbaan een stuk meer dan hun jongere collega's waardoor werkloze ouderen uit de markt worden geprijsd, zegt Van Weyenberg.

"Ik snap niet waarom Asscher niet in gesprek gaat met de werkgevers en werknemers. Waar is hij bang voor? Asscher heeft de neiging naar de pijpen van de polder te dansen", aldus de D66'er.

Ook zijn er nog steeds veel werkgevers die geen personeel in dienst durven te nemen uit angst voor de mogelijk hoge kosten zodra een werknemer met een vast contract zich ziek meldt. Daarbij hebben 55-plussers ten opzichte van jongeren vaak recht op meer vrije dagen.

"Die regelingen zijn misschien sympathiek als je oud bent, maar 55-plussers zonder werk komen op dit moment niet aan de bak. Asscher moet nu met de sociale partners over deze problemen praten", aldus Mulder.

SER

Op dit moment wacht het kabinet op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het CDA-plan. Daarin worden enkele oplossingen aangedragen om de problemen rond loondoorbetaling bij ziekte aan te pakken en wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden, dus ook voor zzp'ers.

Maar de VVD en D66 vinden dat Asscher nu al duidelijk moet maken welke maatregelen hij gaat nemen als er vanuit de SER geen solide plan op tafel komt te liggen en actie van de sociale partners zelf moet eisen om de kans op een baan te vergroten.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met Asscher over de toekomst van de cao.

Wapen

Van Weyenberg: "Ik weet nu al dat Asscher gaat zeggen: ik ga niet over de cao's, dat is iets tussen de sociale partners. Maar hij moet ze wel algemeen verbindend verklaren." Met het algemeen verbindend verklaren legt de minister een cao op aan een gehele bedrijfstak, ook aan bedrijven niet bij de totstandkoming van de cao betrokken waren.

Zodra de minister van Sociale Zaken een cao algemeen verbindend verklaart, gelden de afspraken pas voor zowel de werknemers als de werkgevers die onder de gemaakte afspraken vallen.

Wat Mulder betreft gebruikt Asscher dit middel als stok achter de deur. "De algemeen verbindende verklaring moet je als wapen inzetten. Voormalig minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus deed dat in 2004 ook. Hij zei: voer loonmatiging door, anders zet ik mijn handtekening niet onder de cao. Dat werkte. Asscher moet de polder achter de broek zitten."

Van Weyenberg wil dat Asscher eerst in gesprek gaat. "Haal de partijen uit hun loopgraven en maak een moderniseringspakket. Ik wil de cao niet afbreken, maar het moet wel anders. Als de polder daar geen afspraken over wil maken, moet de minister het algemeen verbindend verklaren inzetten als drukmiddel."

Meerderheid

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt pleit er juist voor een cao eerder algemeen verbindend te laten verklaren, namelijk zodra een meerderheid van de vakbondsleden daarmee instemt. Zo voorkom je dat relatief kleine bonden met weinig leden dwars kunnen liggen.

"Het is een rare situatie dat grote bonden zoals de FNV overruled kunnen worden door kleinere vakbonden. Dat is niet goed voor de verhouding", zegt Ulenbelt.

De SP'er ziet de cao niet als probleem, maar als een oplossing voor het probleem. "Geluiden dat de cao onder druk staat, komen vooral uit rechtse kringen. D66 en de VVD zijn geen vrienden van de arbeiders."