De PvdA wil dat het kabinet net als Frankrijk erkenning van de Palestijnse staat gaat overwegen, als er geen tweestatenoplossing komt in het conflict tussen Israël en Palestina.

"De laatste onderhandelingspogingen van de Amerikanen in 2014 zijn jammerlijk vastgelopen. Sindsdien is er niets gebeurd om een oplossing van het conflict dichterbij te brengen", zegt PvdA-Kamerlid Michiel Servaes.

"Als perspectief op een oplossing uit het zicht blijft, is het een kwestie van tijd voordat er een nieuwe escalatie tussen Palestijnen en Israëli's zich zal voordoen," waarschuwt de PvdA'er.

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft in eerdere debatten gezegd dat erkenning van de Palestijnse staat "op een strategisch moment" in het vredesproces moet gebeuren. Dat is een verandering ten opzichte van de eerdere stellingname van zijn voorganger, Frans Timmermans, die erkenning als slotstuk van de vredesonderhandelingen zag.

Frankrijk

Voor de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, is dat strategische moment er als nieuwe vredesonderhandelingen klappen. Hij organiseert over een paar weken een internationale vredestop met Europese, Amerikaanse en Arabische partners om te komen tot een tweestatenoplossing.

Als deze diplomatieke route onbegaanbaar blijkt, rest hem niets anders dan de Palestijnse staat te erkennen. "Het is onze verantwoordelijkheid als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad om tot een oplossing te komen", zei hij.

Video: De geschiedenis van het conflict tussen Israël en Palestina

Signaal

Servaes vindt dat de minister het Franse voorbeeld moet volgen. "De Fransen steken hun nek uit, dat zouden wij volop moeten steunen", aldus Servaes. Hij wijst erop dat de Fransen ook als standpunt hebben om de Palestijnse staat op een strategisch moment te erkennen. Voor Fabius is dat dus als het nieuwe vredesproces vastloopt. 

Servaes stelt dat erkenning van de Palestijnse staat een signaal is dat het vredesproces een impuls kan geven. "Je brengt de Palestijnen in een minder ongelijke onderhandelingspositie en maakt ze een gelijkwaardige onderhandelingspartner."

De PvdA'er is het met secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, eens dat de huidige situatie onhoudbaar is. Ban Ki-moon luidde in een opinieartikel in The New York Times de noodklok. In het artikel haalde hij hard uit naar de illegale Israëlische nederzetting in Palestijns gebied.

Deze "vernederende" bezetting zorgt er volgens de VN-baas voor dat jonge Palestijnen hoop op een betere toekomst verliezen, maar zich altijd zullen verzetten. "De geschiedenis leert ons dat mensen altijd in opstand komen tegen een bezetting", aldus Ban Ki-moon.

Hij vreest dat de nederzettingenpolitiek het conflict in een fase stort die onomkeerbaar is en een tweestatenoplossing verder ondermijnt.

De Tweede Kamer debatteert donderdag met minister Koenders over onder andere het Israelisch-Palestijns conflict.