Het lukt nog onvoldoende om uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten. 

Dat vinden diverse partijen in de Tweede Kamer. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt maandag aan NU.nl cijfers in De Telegraaf, waaruit blijkt dat het aantal uitzettingen vorig jaar uitkwam op 10.080.

Ten opzichte van 2014 is dat een toename van 280, terwijl het aantal asielzoekers dat het land binnenkwam enorm toenam.

Gedwongen vertrekken

In 2015 daalde het aantal gedwongen vertrekken (van 2.100 naar 1.830) en nam het aantal zelfstandige vertrekken wel toe. Het aantal aantoonbaar vertrokken uitgeprocedeerden steeg van 2.550 naar 3.270.

Het aantal dat zelfstandig vertrok zonder toezicht daalde: van 5.150 naar 4.980. Van deze groep wordt vermoed dat een groot aantal niet daadwerkelijk vertrekt, maar in de illegaliteit belandt.

Het ministerie benadrukt dat dit de cijfers zijn die bekend zijn bij de Dienst Terugkeer en Vertrek. De vertrekkers via bijvoorbeeld de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn hier niet in opgenomen.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door in60seconds

Zorgelijk

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt de cijfers "zorgelijk". "Vluchtelingen moeten we opvangen, maar mensen die hier om andere redenen naar toe komen moeten zo snel mogelijk terug. Probleem is dat zonder medewerking van de landen van herkomst dat erg lastig is", aldus Kuiken. 

"Daar moeten Europese landen gezamenlijk afspraken over maken. Ook helpt het als uitgeprocedeerde vreemdelingen straks in de bed, bad, brood-locaties onder begeleiding aan terugkeer kunnen werken."

Ook Sjoerd Sjoerdsma (D66) roept op tot Europese afspraken. "Mensen die hier geen recht hebben op asiel moeten zo snel mogelijk worden uitgezet en teruggestuurd naar het land van herkomst. Dat is ook een belangrijk signaal aan mensen die misbruik willen maken van ons asielsysteem", stelt hij. 

"Teleurstellend dat het kabinet daar geen resultaat boekt, want juist nu zijn er ook op Europees niveau kansen voor gezamenlijke uitzetting."

Lijst

VVD-Kamerlid Malik Azmani wil de nationale lijst van veilige landen fors uitbreiden om uitzettingen makkelijker te kunnen maken.

"De gecontroleerde vertrekcijfers moeten hoger", vindt hij. "Ook moeten we stoppen met de opvang van illegalen als ze niet bereid zijn om terug te keren."

Net als PvdA en D66 roept ook hij op met andere landen in de EU het uitzetbeleid te coördineren. "Alleen dan kun je echt een deuk in een pakje boter slaan wanneer herkomstlanden niet meewerken".

Onmogelijke opgave

Mona Keijzer (CDA): "Blijkbaar is het terugkeerbeleid door alle waarborgen, rechtsregels en rechtshulp een schier onmogelijke opgave geworden. Ik hoor graag van de staatssecretaris of hij dat deelt en wat hij daar aan gaat doen."

SP'er Sharon Gesthuizen toont zich vooral bezorgd over het vertrek zonder toezicht. "Van nogal wat mensen weten we niet of ze zijn vertrokken. Dat moet dus anders; niemand wil dat mensen de illegaliteit induiken en daarmee zichzelf in gevaar brengen. Er moet geïnvesteerd worden in de Dienst Terugkeer en Vertrek. Daar is het aantal zaken dat één medewerker moet doen al jaren te groot."