De helft van de provincies in Nederland heeft de afgesproken 2500 extra plaatsen in de asielopvang gevonden. 

Dagblad Trouw heeft een rondgang gedaan langs de provincies.

Gemeenten, provincies en de rijksoverheid spraken eind november af dat elke provincie voor 1 februari plannen klaar moesten hebben voor de extra opvang van 2500 mensen per provincie.

Zes regio's (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en Noord-Brabant) hebben die plannen op tijd klaar.

Zeeland

Enkele provincies zijn nog ver verwijderd van de afgesproken doelen. In Zeeland is volgens Trouw nog geen enkele nieuwe opvangplek gerealiseerd.

Gelderland, dat al veel mensen opvangt, komt naar eigen zeggen nog enkele honderden plekken tekort. De situatie in Flevoland is onduidelijk, de provincie was zondag niet bereikbaar.

Vluchtelingenakkoord

Eind november vorig jaar sloten kabinet, provincies en gemeenten een akkoord over de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen.

Afgesproken werd dat iedere provincie een noodopvanglocatie zou realiseren waar 2500 asielzoekers tijdelijk konden worden opgevangen. Die noodopvang is nodig, omdat de asielzoekerscentra in de gemeenten de toestroom van asielzoekers niet meer aankunnen.

Daar komt bij dat door een gebrek aan sociale huurwoningen voor asielzoekers met een verblijfstatus, er niet genoeg doorstroming is vanuit de asielzoekerscentra. 

Hierdoor worden er bedden bezet gehouden die voor nieuwe asielzoekers bestemd zijn. Als gevolg daarvan belanden de nieuwe asielzoekers is de 72-uurscrisisopvang waar het kabinet graag vanaf.

Het kabinet wil samen met de lokale overheden op termijn nieuwe woningen realiseren om het huisvestingsprobleem het hoofd te bieden.

In 60 seconden: De asielprocedure van vluchtelingen

Animatie door in60seconds.nl