Student mag niet beslissen over bestuurder

Studenten en personeel van een hogere onderwijsinstelling mogen van onderwijsminister Jet Bussemaker meepraten over de benoeming van nieuwe bestuursleden. 

Maar de voordracht die ze doen, moet niet bindend zijn, schrijft de minister donderdag aan de Tweede Kamer.

Ze reageert daarmee op voorstellen van PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De partijen willen meer inspraak voor studenten en docenten bij het reilen en zeilen van een hogeschool of universiteit. Daar hoort ook de benoeming en het ontslag van bestuurders bij. Aanleiding voor de discussie over meer inspraak en medezeggenschap is het langdurige studentenprotest vorig jaar op de Universiteit van Amsterdam tegen besluiten van het bestuur.

Bussemaker vindt een bindende voordracht moeilijk werkbaar. Het zou de taak en de verantwoordelijkheid van de interne toezichthouder, die toeziet op het functioneren van het bestuur, in de knel brengen. De minister heeft een eigen wetsvoorstel om medezeggenschap en adviesrecht te versterken.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) denkt dat er pas echt draagvlak binnen een onderwijsinstelling kan zijn als een nieuwe bestuurder gezamenlijk wordt gekozen. ''De reactie van de minister is een stap in de goede richting'', aldus ISO-bestuurslid Simon Theeuwes. ''Maar we zijn teleurgesteld dat Bussemaker er geen voorstander van is dat studenten, docenten en de Raad van Toezicht samen tot een bindende voordracht moeten komen.''

Lees meer over:
Tip de redactie