Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) ziet niets in de plannen van PvdA en D66 om studenten en docenten bindende inspraak te geven bij de benoeming van bestuurders in het hoger onderwijs.

Een voordracht door een sollicitatiecommissie die verplicht moet worden opgevolgd is volgens Bussemaker "moeilijk werkbaar", schrijft zij woensdag in reactie op het voorstel van PvdA'er Mohammed Mohandis en D66'er Paul van Meenen.

Ook het instemmingsrecht op de benoeming van bestuurders is volgens de minister niet verstandig. Door deze maatregelen kan de toezichthouder zijn werk niet meer doen, vreest Bussemaker.

Die kan door het voorstel niet langer toezien op het functioneren van het bestuur en is bovendien verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders.

Bussemaker adviseert de twee Kamerleden hun voorstel samen te voegen met het amendement van CDA'er Michel Rog. Hij stelt voor een vertegenwoordiging van werknemers onderdeel te maken van de sollicitatiecommissie die een voordracht doet die niet bindend is. 

Mohandis vindt de reactie van de minister "jammer". "De PvdA wil naar een ander bestuursmodel en wij hebben geprobeerd dit onderwerp op de agenda te zetten. Dat debat blijven wij voeren. Volgende week praten we er uitgebreid over in de Kamer. Die beslist uiteindelijk."

Meerderheid

Of de PvdA'er op een meerderheid kan rekenen is nog maar de vraag. Onder ander coalitiepartner VVD is van meet af aan tegen de "zeggenschapsmanie", zoals Kamerlid Pieter Duisenberg dat noemt. Hij vindt het goed dat Bussemaker "verstandig en nuchter naar de voorstellen heeft gekeken en niet de hol geslagen linkse Kamer volgt."

Simon Theeuwes van het Interstedelijk Studenten Overleg reageert teleurgesteld. "Als je de reacties leest, lijkt het wel alsof meer invloed van studenten nooit positief kan zijn. Deze minister is ook de minister van studenten." Hij roept Bussemaker op het voorstel alsnog te omarmen. "Uiteindelijk leidt betere medezeggenschap tot beter onderwijs", vindt het ISO.

Stefan Wirken, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), noemt de reactie van de minister "zwak". "Ik had meer verwacht van een PvdA-minister." 

PvdA en VVD vinden wel samen steun van de minister voor hun voorstel om studenten en docenten meer invloed te geven op de onderwijsinhoud. 

De coalitiepartijen willen dat de opleidingscommissie wordt versterkt met een een instemmingsrecht op de onderwijsinhoud in plaats van een adviesrecht. Bussemaker staat positief tegenover dat plan.

Meer inspraak

De roep om meer inspraak voor docenten en studenten werd vorig jaar sterker toen studenten een tijd lang het Maagdenhuis in Amsterdam bezet hielden. Zij eisten meer invloed op de onderwijsinhoud van de Universiteit van Amsterdam. Ook falende ROC-bestuurders, zoals bij het ROC Amarantis en ROC Leiden, vroegen om een nieuwe aanpak van onderwijsbestuurders.

Met de wet versterking bestuurskracht wil Bussemaker het mogelijk maken om bestuurders te ontslaan. Ook moet er een openbare profielschets worden opgesteld voor nieuwe bestuurders en krijgen studenten en docenten het recht van advies bij de aanstelling van een nieuwe bestuurder.

Bussemaker: "Er zijn veel amendementen ingediend, waar hele goede voorstellen tussen zitten om de positie van docenten en studenten te verbeteren. Ik zie uit naar het debat over de voorstellen."