Premier Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom hebben een plan bedacht om met een kopgroep van EU-landen een doorbraak te forceren in de vluchtelingencrisis. 

In een interview met de Volkskrant donderdag doet de sociaaldemocraat het 'plan-Samsom' uit de doeken.

Vanaf dit voorjaar moeten alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren, 'per kerende veerboot' worden teruggestuurd. "Maar Turkije accepteert ze alleen als tegelijk grote aantallen erkende vluchtelingen uit Turkije naar Europa mogen komen", aldus Samsom. Turkije zou volgens de PvdA-leider bijna de status van veilig land krijgen.

Via een legale asielroute zou Europa dan tussen de 150 en 250 duizend vluchtelingen per jaar kunnen opnemen. Dit is een voorwaarde die Turkije stelt.

Geen zin

Het nieuwe plan moet aan potentiële asielzoekers duidelijk maken dat de overtocht in gammele bootjes naar het Europese vasteland geen zin heeft. "Zolang de overtocht kansen biedt, zijn mensen kennelijk bereid hun kinderen te verliezen onderweg", stelt Samsom.

Rutte en Samsom hebben de afgelopen weken aan het plan gewerkt en hebben al overleg gevoerd met een aantal grote Europese landen, zoals Duitsland, Zweden en Oostenrijk.

Europa wil zijn lidstaten niet gaan verplichten vluchtelingen op te nemen. Maar de kosten van de opvang van alle asielzoekers moet volgens het plan wel door alle EU-landen worden gedeeld. 

Voorjaar

Nederland is sinds 1 januari EU-voorzitter. Premier Rutte liet eerder al weten dat hij vóór maart een goed plan op tafel wilde hebben om de stroom van vluchtelingen richting Europa in te dammen.

In het voorjaar neemt het aantal asielzoekers dat naar Europa komt weer toe; in de koude wintermaanden ondernemen relatief weinig mensen de barre tocht. PvdA-leider Samsom acht "de kans reëel" dat de ommezwaai in het Europese asielbeleid vanaf maart of april wordt ingezet.

Ambitieus

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt het plan van Samsom en Rutte wel ambitieus.

"Rutte heeft de lat wel hoog gelegd voor zichzelf door een deadline van 6-8 weken te stellen. Ik ben benieuwd of het kabinet het lukt andere Europese landen achter dit plan te krijgen, maar vooral of Turkije ons niet opnieuw gaat chanteren met eisen over een sneller EU-lidmaatschap", stelt hij.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman vindt dit niet de correcte oplossing. "Het is goed dat Rutte en Samsom in Europa het voortouw willen nemen en een einde willen maken aan de dagelijkse drama's op de Middelandse Zee, maar dit is niet de weg. De signalen die wij krijgen over de opvang in Turkije maakt het verre van een veilig land. GroenLinks wil absoluut vasthouden aan het vluchtelingenverdrag. Het recht op asiel mag niet worden uitgehold."

Vluchtelingenverdrag

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen vindt het goed dat er gezocht wordt naar oplossingen om de smokkelindustrie tegen te gaan, maar heeft ook vragen. "Dit lijkt het failliet te zijn van het VN-vluchtelingenverdrag, omdat je vluchtelingen dwingt om rechtsomkeert te maken. Bovendien accepteren we dat andere Europese landen niet meedoen. Eerder was dat nog een harde eis."

Gesthuizen vreest bovendien dat de stroom vluchtelingen alleen maar zal toenemen nu Nederland waarschijnlijk ook mee gaat doen met het bombarderen in Syrië.

"Als dit plan van VVD en PvdA al werkbaar is dan nog zullen mensen via andere routes naar Europa komen", aldus de SP'er.

Sjoerdmsa: "Andere migratieroutes, bijvoorbeeld vanuit Libië, blijven nog steeds ongecontroleerd. D66 pleit daarom al maanden voor een snelle oprichting van een echte Europese grens- en kustwacht."

Video: De asielprocedure in Nederland in 60 seconden

In 60 seconden: De asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: De asielprocedure in Nederland