Er reizen nog steeds nieuwe Nederlandse jihadgangers naar Syrië. Momenteel zijn er in totaal ongeveer 230 mensen naar Syrië of Irak vertrokken om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS). 

Ongeveer 150 van hen zijn nog in het strijdgebied, 40 keerden terug naar Nederland en 42 Syriëgangers zijn omgekomen.

Dat zei justitieminister Ard van der Steur woensdag tijdens een debat over jihadisten. De laatste cijfers dateren van november, toen het nog om 220 vertrekkers ging. Vorig jaar zijn er maar weinig jihadgangers teruggekeerd naar Nederland.

Maar over de mensen die nu terugkeren, heeft het kabinet meer zorgen dan over de groep mensen die eerder terugkwam. Ze zijn geharder en dus gevaarlijker dan de vroegere terugkeerders, zo waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onlangs.

Ze kunnen intensiever geradicaliseerd zijn en meer trainingen hebben gevolgd met wapens en explosieven, aldus Van der Steur.

Verhoord

Volgens de minister worden alle jihadgangers die terugkeren altijd aangehouden en verhoord. Maar het is volgens hem niet mogelijk om alle terugkeerders onmiddellijk op te sluiten, zoals VVD, CDA, SGP en Groep Bontes/Van Klaveren willen.

Ze vinden controle zoals nu gebeurt, niet voldoende. De PVV vindt dat jihadgangers helemaal niet mogen terugkeren.

Europese verdragen

Altijd vastzetten is in strijd met Europese verdragen, herhaalde Van der Steur. Detentie kan alleen als er een indicatie is dat iemand zich ergens schuldig aan heeft gemaakt. De minister verwacht dat die indicaties er bij de meesten wel zijn. Daarop volgt een strafrechtelijk onderzoek.

Hij zegde toe dat hij nog zal onderzoeken of er toch mogelijkheden zijn iemand vast te zetten. Er lopen nu tachtig strafrechtelijke onderzoeken naar zaken die te maken hebben met de jihad.

Vluchtelingenstroom

De Kamer is ook bezorgd dat IS-strijders zich stiekem in de vluchtelingenstroom begeven. De betrokken diensten zijn daar alert op maar er zijn tot nu toe geen bevestigde gevallen hiervan, zo lieten Van der Steur en zijn collega Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken weten.

In 60 seconden: Wie zijn de IS-strijders?

Animatie door in60seconds