De Tweede Kamer is niet te spreken over de langlopende exportcontracten van het Groningse gas naar landen als Duitsland, België en Frankrijk.

Door die contracten is Nederland verplicht om een deel van het gas uit Groningen aan deze landen te leveren. Het zal nog jaren duren voordat Nederland van die contracten af is en de gasproductie daardoor verder kan verlagen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei dinsdag tijdens een debat in de Kamer dat deze landen afhankelijk zijn van het Groningse gas. "Het gaat niet om de contracten, het gaat om de mensen in België, Duitsland en Frankrijk die afhankelijk zijn van ons gas."

De apparatuur in deze huishoudens is, net als de huishoudens in Nederland, enkel geschikt voor het zogenoemde laagcalorische gas dat afkomstig is uit Groningen.

Kamp zei dat Duitsland, België en Frankrijk in 2020 beginnen met een transitie van de gasinfrastructuur zodat de huishoudens aangesloten worden op buitenlands gas (hoogcalorisch). Verwacht wordt dat zij rond 2030 klaar zijn voor hoogcalorisch gas.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen
In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door In60seconds

Irritatie

"Dat duurt veel te lang", zei PvdA-Kamerlid Jan Vos. Hij wees de minister erop dat het hele Nederlandse gasnetwerk in 1959 binnen tien jaar was aangelegd. "In deze tijd, de tijd van iPhones, moet dat sneller kunnen." Het CDA verweet de minister dat hij zich meer zorgen maakt om Duitsers die een warme maaltijd op tafel kunnen zetten, dan om de veiligheid van de Groningers.

Maar volgens de minister heeft Nederland ook de verantwoordelijkheid om de buurlanden niet in de kou te laten. "Laten we de mensen in Duitsland net zo netjes behandelen als onze eigen mensen", zei hij. 

De reden dat de omschakeling zo lang duurt is dat het gaat om een grootschalige operatie, aldus de minister. Hij heeft geen aanwijzingen dat het proces versneld kan worden.  

Middels een motie wil de Kamer de minister er toch toe dwingen dat onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

Gasbesluit

Kamp besloot in december vorig jaar om de gaswinning in 2016 terug te schroeven naar maximaal 27 miljard kuub. Kamp stelde eerder nog voor de gaswinning te maximeren op 30 miljard, maar werd door de Raad van State teruggefloten. Die oordeelde dat er maximaal 27 miljard mag worden gewonnen.

De bewindsman zag zich eerder vorig jaar genoodzaakt de gaswinning drastisch in te perken. Na aanhoudende aardbevingen en protesten uit Groningen en de Tweede Kamer werd de gaswinning van 53 miljard kuub in 2013 naar 30 miljard in 2015 terug gebracht.