Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog. Die mensen verlaten hun thuisland vanwege economische redenen en zouden snel moeten worden teruggestuurd. 

Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans maandag in een interview met de NOS.

Volgens Timmermans gaat het om 60 procent van alle vluchtelingen die naar Europa komen. Hij baseert zich op de laatste cijfers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex.

Het gaat volgens Timmermans vooral om mensen uit landen als Marokko en Tunesië, die via Turkije naar Europa willen reizen.

''Om het draagvlak voor vluchtelingenopvang in stand te houden, moet je die mensen zo snel mogelijk uitzetten'', zegt Timmermans. ''Dat zijn mensen waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen.''

Tusk

Volgens de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk moet de vluchtelingencrisis in Europa over twee maanden opgelost zijn. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het vrije verkeer van personen en goederen binnen Europa moet worden beëindigd.

Timmermans sluit zich daarbij aan, zegt hij tegen de NOS. ''Als er geen haast gemaakt wordt, moeten we teruggrijpen naar de invoering van interne grenscontroles.''

Dat zou volgens de Eurocommissaris enorme economische gevolgen kunnen hebben. ''Dat kan uren, en soms dagen, vertraging opleveren aan de Europese binnengrenzen. Dat levert veel schade op voor de transportsector.''

Veiligheidsrisico's kinderen

De 41 Europese kinderombudsmannen presenteerden maandag een rapport waarin zij de noodklok luiden over de veiligheidsrisico’s die kindvluchtelingen lopen tijdens hun reis naar en door Europa. Europese landen en organisaties falen ernstig in het beschermen van de kinderen, constateren de ombudsmannen.

Kindvluchtelingen worden tijdens hun reis door Europa met grote regelmaat blootgesteld aan dood, ziekte, mensenhandel, scheiding van de ouders, afpersig door smokkelaars, uitbuiting en misbruik. De kinderombudsmannen hebben zich verenigd in een speciale werkgroep die aandacht wil vragen voor het lot en het leed van kindvluchtelingen.

Geregistreerd

Het rapport met de bevindingen van de werkgroep werd maandag aangeboden aan de Europese Unie en aan de nationale regeringen van de EU-lidstaten. De ombudsmannen vragen de Europese leiders het welzijn van de kindvluchtelingen veel hoger op de agenda te zetten.

Op dit moment staan er in Europa 337.000 kinderen geregistreerd als asielzoeker; dat is ongeveer een derde van alle geregistreerde vluchtelingen.