Vluchtelingen in asielzoekerscentra gaan voorlichting krijgen over homorechten. Het onderwijsmateriaal hiervoor zal hetzelfde zijn dat ook op scholen wordt gebruikt.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil met het initiatief "een veilige sfeer creëren in de centra", zegt ze maandag in Trouw.

De minister wil met de voorlichting duidelijk maken dat discriminatie jegens homoseksuelen niet wordt geduld. Bussemaker zegt tegen de krant dat we niet naïef mogen zijn en dat vluchtelingen uit landen komen waar homorechten niet vanzelfsprekend zijn en rechten van vrouwen ook niet altijd gerespecteerd worden.

De minister zegt ook vertrouwen te hebben in de onderwijsmethode. Het ministerie levert het voorlichtingsmateriaal, maar laat azc's vrij om een eigen aanpak te kiezen. 

Gesprek

De voorlichting moet er volgens Bussemaker voor zorgen dat vluchtelingen het "moeilijke gesprek aangaan" en dat homoseksuele vluchtelingen in contact worden gebracht met de Nederlandse lhbt-gemeenschap.

Bussemaker wil COC, de belangenorganisatie van homoseksuelen, betrekken bij de informatievoorziening. Ook het Coa of Roze in blauw, de organisatie van homoseksuele agenten zouden hierin een aandeel kunnen krijgen. De minister zegt binnen een paar weken een conferentie te organiseren met alle partijen om afspraken te maken over de voorlichting.