Asielzoekers hoeven in Nederland niet mee te gaan betalen aan de kosten voor hun opvang. Ook mogen ze geld dat ze bij zich hebben gewoon houden, tenzij het vermoeden bestaat dat het crimineel geld is. Dan moeten ze het inleveren.

Dat zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff van asielbeleid donderdag in de Tweede Kamer.

Andere landen zoals Denemarken of Duitsland nemen soms wel geld af van asielzoekers om een bijdrage te leveren aan de opvang. VVD en PVV willen dat rijke asielzoekers ook in Nederland meebetalen.

Dijkhoff heeft daar geen oren naar en het levert volgens hem waarschijnlijk amper wat op. Er wordt zelden geld aangetroffen bij vluchtelingen. Hij wees erop dat Nederland kiest voor een sobere opvang. Van de betrokkenen wordt dan gevraagd bijvoorbeeld mee te helpen bij de schoonmaak van de opvanglocaties.

Perikelen

Bovendien is het in Nederland ook al mogelijk om vanaf een kleine 6.000 euro geld in beslag te nemen van asielzoekers. De staatssecretaris zal de huidige stand van zaken nog eens op een rijtje zetten.

Volgende week praat Dijkhoff met zijn Europese collega's over de migratieperikelen in de EU. Dat gebeurt in Amsterdam, omdat Nederland voorzitter is van de EU.

Turkije

Volgens de staatssecretaris zijn alle ogen gericht op de afspraken met Turkije om de stroom vluchtelingen naar Europa in te dammen. Het land krijgt 3 miljard euro van de EU om mensen daar op te vangen en een beter perspectief te bieden.

Dat moet voorkomen dat vluchtelingen doorreizen naar de EU. In het voorjaar moet de instroom vanuit Turkije flink omlaag zijn.