De exportvergunning die door het kabinet is uitgegeven aan het bedrijf Urenco om duizend ton uranium te exporteren naar Rusland, had nooit verleend mogen worden.

Een fout in de omschrijving van het soort uranium is "niet opgemerkt en vervolgens onterecht overgenomen", schrijft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in antwoord op Kamervragen van D66.

"Ik betreur de gemaakte fout", aldus de minister.

De vergunning is afgegeven voor de export van verarmd uranium, terwijl alleen natuurlijk uranium geëxporteerd had mogen worden. Er is in 2015 tweemaal eerder een vergunning voor de export van verarmd uranium uitgegeven. Ook dat had niet gemogen, schrijft Schultz. De vergunningen worden dan ook gewijzigd.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is verbaasd dat tot driemaal toe fouten zijn gemaakt bij de vergunningsverstrekking. "Er worden hier vergunningen uitgegeven voor zaken waar je heel secuur mee om moet gaan."

Verarmd uranium

Verarmd uranium is het nucleaire afval dat ontstaat na het verrijken van natuurlijk uranium. In dit geval is het verrijkte uranium voor Urenco, terwijl de Russen het verarmde uranium mogen houden.

Rusland beschikt over installaties die verarmd uranium kunnen omzetten in plutonium, merkt Sjoerdsma op. Hiermee zouden bommen kunnen worden gefabriceerd die militaire bunkers en andersoortige bepantsering kunnen doorboren.

D66 vraagt zich af of het na de veranderde geopolitieke verhoudingen en de gebrouilleerde relatie met de Russen na de aanslag op vlucht MH17, verstandig is om welk soort uranium dan ook te exporteren naar Rusland.

Sancties

Volgens de minister gaat het om civiel gebruik en maakt een verbod op uraniumexport geen deel uit van de ingestelde sancties. Schultz verwacht daarnaast dat de Russische regering zich zal houden aan de internationale regels.  

"In combinatie met de formele overheidsgaranties van de Russische overheid omtrent civiel eindgebruik, fysieke beveiliging, eventueel wederexport en het toezicht van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, is daarom geen aanleiding om de lopende uitvoervergunning in te trekken."