CDA-prominent Piet Steenkamp is vrijdag overleden. Dat heeft zijn partij dinsdag na de besloten begrafenis laten weten. 

Hij is negentig jaar geworden. De partij noemt Steenkamp de ''drijvende kracht achter het fusieproces van de ARP, CHU en KVP''. Deze fusie leidde tot het CDA.

''Hij kan met recht de grondlegger en geestelijk vader van het CDA worden genoemd. Met zijn idealisme, vasthoudendheid en samenbindende persoonlijkheid heeft hij onvermoeibaar gewerkt aan het ontstaan van het CDA in 1980'', aldus een woordvoerder. 'Rooie Piet' kwam zelf uit de KVP.

Partijvoorzitter Ruth Peetoom zegt over Steenkamp: ''Voor Piet Steenkamp waren liefde voor de inhoud en het samenbrengen van mensen leidend. Zijn inzet voor de publieke zaak en het CDA was onvermoeibaar. Steenkamp was een CDA’er al voor het CDA bestond. Hij was tot in zijn vezels betrokken bij de partij en bleef dat tot het einde. We zullen hem zeer missen.’

Onschatbare waarde

Fractieleider Sybrand Buma zegt dat Steenkamp ''van onschatbare waarde'' is geweest voor het CDA. ''Zijn inzet was beslissend voor het ontstaan van het CDA uit ARP, CHU en KVP. Hij is daarmee van enorme betekenis geweest voor de gehele Nederlandse politiek. Zijn warme betrokkenheid tot op late leeftijd heeft een enorme indruk op mij gemaakt.''

Al in de jaren zestig streefde Piet Steenkamp met de zogenoemde 'Club van 18’ een samenwerkingsverband na van ARP, CHU en KVP. Na de afronding van de fusie in 1980 werd Steenkamp erevoorzitter van het CDA.

Senator

Piet Steenkamp was ook senator, eerst voor de KVP en daarna voor het CDA. Ook was hij acht kaar voorzitter van de Eerste Kamer. In 1971 was hij informateur van het kabinet-Biesheuvel.Het opleidingsinstituut van het CDA, het Steenkampinstituut, werd naar hem vernoemd.

Steenkamp was ook hoogleraar sociaal recht. Hij leidde verder in de jaren zestig het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, een initiatief van de Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van het het Tweede Vaticaans Concilie, van waaruit voor een grotere rol voor leken in de kerk was gepleit.