De Tweede Kamer kiest woensdag een nieuwe voorzitter. Er zijn vier kandidaten om Anouchka van Miltenburg op te volgen als voorzitter van de Tweede Kamer: Khadija Arib (PvdA), Martin Bosma (PVV), Ton Elias (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA).

Woensdagmiddag was er een Kamerdebat met de kandidaten, waarbij elke kandidaat de Kamer kon overtuigen dat hij of zij de beste kandidaat is en voldoet aan de profielschets (pdf). Nu volgt een geheime stemming.

Video: Stemming Kamervoorzitter

Livestream: Tweede Kamer kiest nieuwe Kamervoorzitter
Livestream: Tweede Kamer kiest nieuwe Kamervoorzitter

Khadija Arib (PvdA, 55)

Van alle kandidaten lijkt Arib de meeste kans te maken, al springt niemand er qua kwaliteiten heel erg uit.

Arib is met een korte pauze tussendoor al vanaf 1998 Kamerlid en daarmee één van de langst zittende Kamerleden.

Ze presenteerde zich onlangs bij Buitenhof als iemand die strenger op de omgangsnormen wil gaan letten, maar op het Binnenhof wordt getwijfeld of ze meer overwicht heeft dan Van Miltenburg. In 2012 verloor ze van haar de strijd om het Kamervoorzitterschap.

Haar kandidatuur wordt ook gezien als een sneer richting de PVV, die moeite heeft met haar afkomst en dubbele nationaliteit.

In haar kandidaatstellingsbrief liet Arib weten zich er voor in te willen zetten dat de informatievoorziening aan de Kamer wordt verbeterd. "In mijn rol als ondervoorzitter merk ik dat informatie aan de Kamer niet altijd tijdig wordt verstrekt. Zowel Kamerleden die behoren tot de coalitie als de oppositie horen over dezelfde informatie te beschikken", schrijft ze. 

"Als voorzitter voel ik me verantwoordelijk voor een gelijk speelveld. Te vaak gaat het hier mis, waardoor het debat over de procedure het debat over de inhoud verdringt."

In de Kamer hield ze zich vooral bezig met medisch-ethische vraagstukken. Sinds ze in 2014 fractiesecretaris werd, treedt ze wat minder op de voorgrond.

Ton Elias (VVD, 60)

Net als Arib een ervaren Kamerlid, maar eveneens niet bij iedereen geliefd. Staat bekend als iemand die de debatten streng en met weinig humor leidt en nergens over in discussie wil.

Van Elias is bekend dat hij net als Arib eerder al Kamervoorzitter wilde worden, maar hij verloor de interne strijd in de VVD van Van Miltenburg.

Als Kamerlid was hij afgelopen jaren vooral bezig met de publieke omroep en het voor de VVD belangrijke dossier infrastructuur. Ook was hij voorzitter van de parlementaire enquetecommissie ICT en dook hij op in de enquêtecommissie die onderzoek deed naar het Fyra-debacle.

In zijn kandidaatstellingsbrief liet Elias weten dat het debat niet moet worden "doodgeslagen". Hij wil ruimte geven om het debat in de Kamer te voeren en Kamerleden mogen daarbij niet worden afgescheept met halfbakken antwoorden, vindt hij.

Hij schrijft zich als Kamervoorzitter "fair en eerlijk" te willen opstellen. "Onafhankelijk van wie dan ook, boven de partijen staand en altijd met het belang van de Kamer voorop."

Martin Bosma (PVV, 51)

PVV-kandidaat Martin Bosma wordt door vriend en vijand geprezen om de wijze waarop hij nu al af en toe debatten leidt. Met overwicht én met humor.

Toch zal het feit dat hij PVV'er is zijn kansen op het ambt zeer klein maken. Veel partijen weigeren de partij nog iets te gunnen sinds de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over het streven naar minder Marokkanen in Nederland.

Bovendien speelt mee dat de Kamervoorzitter vaak buitenlandse gasten ontvangt, waaronder uit landen waar de PVV zich altijd zeer kritisch heeft uitgelaten.

In zijn sollicitatiebrief schrijft Bosma dat de Kamer een meer zelfstandige (dualistische) rol moet vervullen ten opzichte van het kabinet en dus meer van zich af bijt.

"Onze Kamer moet zich meer bewust zijn van het dualisme en kiezen voor een eigenstandige rol versus het kabinet. In mijn maidenspeech verwees ik al naar het boek Tweede Kamer: Lam of Leeuw van Kamervoorzitter Anne Vondeling. Ik hoop eraan te werken dat de Kamer weer meer een Leeuw wordt. Die gedachte zal voor mij een leidraad zijn."

Madeleine van Toorenburg (CDA, 47)

De CDA'er Van Toorenburg is vooral bekend als leider van de Fyra-enquêtecommissie. Is Kamerlid sinds 2007 en in die periode vooral bezig met justitie-onderwerpen.

Anders dan de andere kandidaten heeft Van Toorenburg relatief weinig ervaring met het leiden van debatten in de Tweede Kamer. Toen ze in 2012 een gooi deed naar het leiderschap van haar partij eindigde ze als laatste.

Van Toorenburg schrijft in haar sollicitatiebrief zich er voor te willen inzetten dat alle verschillende geluiden in de Kamer tot hun recht komen. Ook wil ze de informatievoorziening aan de Kamer verbeteren.

"Thorbecke, die aan de wieg stond van onze Grondwet, pleitte niet voor niets voor een tegemoetkomende houding van bewindspersonen in de richting van het parlement. Of daarvan altijd sprake is, staat helaas met enige regelmaat ter discussie", schrijft ze.

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma: "Madeleine is een Kamerlid met een scherp oog voor het belang van een zelfbewust en onafhankelijk opererend parlement."