De PvdA geeft het bedrijfsleven een allerlaatste kans om de top van het bedrijfsleven voor 30 procent uit vrouwen te laten bestaan in 2017, maar de partij begint wel alvast aan een wet die een quotum verplicht stelt.

Dat laat PvdA-Kamerlid Keklik Yücel aan NU.nl weten.

Yücel wil het bedrijfsleven nog het laatste voordeel van de twijfel geven. Als dit jaar namelijk blijkt dat er toch vooruitgang wordt geboekt, dan wil zij een verplicht quotum uitstellen.

"Er moeten natuurlijk wel vacatures zijn, je kunt bestuurders en commissarissen niet zomaar ontslaan omdat er vrouwen voor in de plaats moeten komen. Maar ik vind wel dat de beschikbare vacatures in 2016 voor minstens 90 procent door vrouwen moet worden ingevuld", zegt het PvdA-Kamerlid.

Yücel heeft er vooralsnog niet veel vertrouwen in dat de noodzakelijke vooruitgang wordt geboekt, daarom wordt er dit jaar alvast begonnen met het schrijven van de wet. 

"Als wij dit jaar geen vooruitgang zien bij bedrijven om meer vrouwen aan te nemen in de raden van bestuur en de raden van commissarissen, dan willen we in 2017 direct een wet kunnen invoeren die een quotum verplicht stelt", zegt Yücel. 

Samenwerken

Het liefst werkt ze hierin samen met andere partijen, maar als die haar niet steunen, dan komt de PvdA-politica zelf met een initiatiefwet. In beide gevallen duurt het maanden voordat er een wet ligt die in gebruik kan worden genomen. 

De PvdA vindt dat bedrijven vrouwen niet de gelijke kansen voor topfuncties biedt en doen zich in de ogen van de partij bovendien tekort door vrouwelijk talent te verspillen. 

Op steun van coalitiegenoot VVD hoeft de PvdA overigens niet te rekenen. "Als vrouw wil ik een baan omdat ik goed ben en niet omdat er een vinkje achter mijn naam staat", zegt Tamara van Ark. Ze benadrukt dat de VVD tegen een verplicht quotum is en dat ook blijft.

Ze ziet wel dat organisaties met veel diversiteit binnen de top beter presteren, maar dat werkt alleen als zo'n verandering van binnenuit komt. "Je kunt een samenleving niet per decreet veranderen, dat is misschien leuk voor de bühne. Dit is een hardnekkig probleem. De oplossing duurt misschien lang, maar het gaat gestaag de goede kant op", aldus Van Ark.

Ook het CDA lijkt niets te zien in het PvdA-plan. Kamerlid Pieter Omtzigt vindt het gebrek aan het aantal vrouwen in de bedrijfstop een zorg, maar het gaat hem te ver om minstens 90 procent van de beschikbare vacatures in 2016 in te laten vullen door vrouwen.

Vrijwillig

Er is met grote bedrijven afgesproken om voor het einde van 2015 vooralsnog op vrijwillige basis te streven naar 30 procent vrouwen in de top van grote bedrijven. 

Maar uit een evaluatie van een door minister Jet Bussemaker (Emancipatie) ingestelde commissie blijkt dat de percentages hier ver op achterblijven. In de raad van bestuur was eind 2014 nog net geen 10 procent vrouw, bij de raad van commissarissen was dat ruim 11 procent. 

Bussemaker is zelf geen voorstander voor een verplicht quotum en spreekt zelfs van een "paardenmiddel". Maar ze vreest tegelijkertijd dat de politiek geen andere keuze heeft als er in het bedrijfsleven niets verandert.

In Duitsland in zo'n wet inmiddels ingevoerd. Vanaf dit jaar moeten grote bedrijven ten minste dertig procent vrouwen benoemen op topposities. Eind januari debatteert de Tweede Kamer over het vrouwenquotum.