De tekst ''bij de gratie Gods'' wordt, als het aan D66 ligt, afgeschaft in wetten. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven dient er vrijdag een voorstel voor in. D66 denkt er een meerderheid voor te vinden.

''De vermelding van ''bij de gratie Gods'' bij de ondertekening van wetten is in strijd met onze scheiding van Kerk en Staat. De soevereiniteit ligt in Nederland bij de mensen, niet bij een God'', meent Van Veldhoven.

In wetten staat nu ''Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden''. De soevereiniteit berust volgens deze tekst via de koning bij God, terwijl het volgens D66 bij alle burgers via het parlement is.

''Kiezers stemmen op volksvertegenwoordigers, die namens hen wetten maken. Dat wetgevingsproces hoort in onze democratie neutraal te zijn. Maar de ''gratie Gods” verbindt dit proces met religie en dat is niet de bedoeling.”

Ze respecteert het geloof in Gods wil, benadrukt ze. ''Maar dat wordt nu uitgedrukt in elke wet die wordt aangenomen'' en dat is volgens D66 niet terecht.

Het is sinds de grondwetsherziening van 1983 mogelijk om de vermelding te veranderen, maar daar is nooit werk van gemaakt.